Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet viktigere enn vekt for et langt liv

Selv bare litt daglig fysisk aktivitet kan gi en vesentlig helsegevinst blant mennesker som er fysisk inaktive.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Den høyere risikoen for tidlig død som følge av overvekt og fedme kan reduseres gjennom å være fysisk aktiv. Imidlertid vet vi lite om hvor mye risikoen for tidlig død kan minskes ved å unngå fysisk inaktivitet sammenlignet med betydningen av abdominal fedme.

I den aktuelle studien undersøkte forskerne hvordan abdominal fedme påvirket sammenhengen mellom fysisk aktivitet og total dødelighet, og de beregnet tilskrivbar risiko (attributable risk) og antall leveår vunnet1.

Materiale og metode

Studien var en kohort studie som inkluderte 334.161 europeiske menn og kvinner. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 12,4 år, noe som tilsvarer 4.154.915 personår. Høyde, vekt og livvidde ble målt. Fysisk aktivitet ble vurdert ved hjelp av et validert spørreskjema. Kombinasjoner av fysisk aktivitet, KMI og livvidde ble korrelert til mortalitet og justert for kjønn, utdanning, røyking og alkoholinntak. Tilskrivbar risiko ble beregnet for inaktivitet, KMI og livvidde. Overlevelsestabeller ble brukt til å beregne gevinst i levealder for de ulike eksponeringene.

Resultater

Signifikante interaksjoner ble påvist. Tidlig død av alle årsaker var redusert med 16-30% hos moderat inaktive personer sammenlignet med de som ble kategorisert som inaktive i ulike strata av KMI og livvidde. Å unngå all inaktivitet ville teoretisk redusere tidlig død av alle årsaker med 7,4% (95% KI, 5,9% til 8,9%). Tilsvarende estimater ved å unngå fedme (KMI > 30) var 3,7% (95% KI, 2,3% til 5,0%). Estimater for å unngå høy livvidde var lik de for fysisk inaktivitet.

Konklusjon

Størst reduksjon i mortalitetsrisiko ble observert mellom de to laveste aktivitetsgruppene både for vekt og abdominal fedme, så anbefalinger om selv små økninger i fysisk aktivitet blant inaktive kan være gunstig for folkehelsen.

Eksempelvis vil en 20 minutters daglig gåtur være svært nyttig for å gi livsforlengelse selv ved overvekt eller fedme. Den største reduksjonen i risiko for tidlig død ble observert blant personer som hadde normal vekt/slank midje og som var moderat inakive, sammenlignet med de med samme bygning som var fullstendig inaktive.

Sett på en annen måte viser studien at dobbelt så mange fortidlige dødsfall kan tilskrives mangel på fysisk aktivitet sammenlignet med dødsfall tilskrevet fedme, i følge forskerne.

Kilder

Referanser

  1. Ekelund U, Ward HA, Norat T, et al. Physical activity and all-cause mortality across levels of overall and. Am J Clin Nutr First published January 14, 2015 . doi:10.3945/ajcn.114.100065 DOI