Nyhetsartikkel

Fysisk kapasitet blant unge voksne født SGA

Har det å bli født liten (small for gestational age, SGA) konsekvenser for den fysiske kapasiteten i voksen alder?

Er det en sammenheng mellom det å være født liten og fysisk kapasitet eller hjertefunksjon og -struktur som voksen? Omlag 10 prosent av alle barn er født små i forhold til svangerskapslengden (small for gestational age, SGA), noe som er forbundet med økt risiko for kardiovaskulær mortalitet som voksen1-2. Kardial remodellering og dysfunksjon forekommer blant fostere med SGA og barn født med SGA2-4, men det er usikkert om og hvordan disse forandringene vedvarer inn i voksenlivet.

I denne kohort-studien fra Spania publisert i JAMA Cardiology5 undersøkte man 81 voksne født SGA og 77 kontroller med normalvekst i svangerskapet - i begge gruppene var medianalderen 34 år. Foruten å svare på et spørreskjema om sykehistorie, røyking og fysisk aktivitet ble det utført kardiopulmonale belastningstester, MR av hjertet og fysisk legeundersøkelse.

Resultatene viste mindre endringer i hvile av høyre ventrikkel, men med bevart hjertefunksjon blant de født SGA. Sammenlignet med kontrollgruppen hadde imidlertid voksne født SGA en lavere fysisk kapasitet, med nedsatt maksimal arbeidskapasitet og oksygenforbruk. Den fysiske kapasiteten var signifikant korrelert med den venstre ventrikulære massen.

Forfatterne konkluderer at denne kohorten av unge voksne født SGA hadde markant redusert fysisk kapasitet. Resultatene viser behovet for ytterligere forskning for å klargjøre årsakene til den nedsatte kapasiteten og den potensielle sammenhengen med økt kardiovaskulær mortalitet blant voksne født SGA.

Kilder

Referanser

  1. Knop MR, Geng TT, Gorny AW, et al. Birth weight and risk of type 2 diabetes mellitus, cardiovascular disease, and hypertension in adults: a meta-analysis of 7 646 267 participants from 135 studies. J Am Heart Assoc. 2018;7(23):e008870. doi:10.1161/JAHA.118.008870 DOI
  2. Crispi F, Miranda J, Gratacós E. Long-term cardiovascular consequences of fetal growth restriction: biology, clinical implications, and opportunities for prevention of adult disease. Am J Obstet Gynecol. 2018;218(2S):S869-S879. doi:10.1016/j.ajog.2017.12.012 DOI
  3. Sehgal A, Doctor T, Menahem S. Cardiac function and arterial indices in infants born small for gestational age: analysis by speckle tracking. Acta Paediatr. 2014;103(2):e49-e54. doi:10.1111/apa.12465 DOI
  4. Sarvari SI, Rodriguez-Lopez M, Nuñez-Garcia M, et al. Persistence of cardiac remodeling in preadolescents with fetal growth restriction. Circ Cardiovasc Imaging. 2017;10(1):e005270. doi:10.1161/CIRCIMAGING.116.005270 DOI
  5. Crispi F, Rodríguez-López M, Bernardino G, et al. Exercise Capacity in Young Adults Born Small for Gestational Age. JAMA Cardiol. Published online July 21, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.2537 DOI