Nyhetsartikkel

Game-changing fedmemedisiner - hvem responderer?

De nye fedmereduserende medisinene, GLP-1 analoger, omtales som "game-changere" i behandlingen av fedme. Men virker de like godt på alle med fedme?

En ny generasjon medikamenter, glukagonliknende peptid-1 (GLP-1) analoger, revolusjonerer behandlingen av fedme. Tidsskriftet Nature News1 har sett nærmere på dette og stiller spørsmål ved om alle vil oppleve denne vektreduserende effekten. De visert til to studier: I en studie med semaglutid ble en tredjedel av pasientene kvitt minst 20 prosent av kroppsvekten2, mens et annet liknende medikament, tirzepatid, hadde samme effekt hos mer enn halvparten av deltakerne3.

Les mer om semaglutid og tirzepatid her.

En fedmespesialist ved Mayo-klinikken, Andres Acosta, advarer mot å tro at disse medisinene hjelper alle. Hans forskergruppe har sett nærmere på hvem som responderer best på denne behandlingen. De har sett at responsen på disse medisinene avhenger av hva som er den underliggende årsaken til fedmen, og de har klassifisert mennesker med fedme i fire undergrupper4:

  • De som må spise mer for å bli mett ("hungry brain")
  • De som blir mett med et normalt stort måltid, men som blir sultne kort tid etter ("hungry gut")
  • De som spiser mye for å takle sine følelser ("emotional hunger")
  • De med relativt langsom metabolisme ("slow burn")

Forskernes erfaring er at de med "hungry gut", som blir sultne mellom måltidene, ser ut til å respondere best på de nye medisinene4. Acosta tror at forklaringen er at disse pasientene har lave nivåer av GLP-1 hormoner og at det er derfor de har fedme. Når de får GLP-1 analoger, har de god effekt.

I en tidligere studie med en annen GLP-1 analog, liraglutid, fant Acosta at deltakere med "hungry gut" gikk ned mer enn dobbelt så mye i vekt som andre med fedme4. Data fra andre grupper støtter Acosta's hypotese5.

Forskerne håper å finne ut ikke bare hvem som har størst nytte av disse medisinene, men også hvor lenge de bør tas. En studie viste at deltakere som sluttet å ta semaglutid etter 20 uker, gikk opp igjen mesteparten av vekten de opprinnelig hadde gått ned, mens de som fortsatte med medisinen gikk ned ytterligere i vekt6.

Fedme anses nå som en kronisk sykdom og disse medisinene må brukes over lang tid. Foreløpig vet vi ikke hvor lenge og om de må tas livet ut.

Et annet spørsmål som har dukket opp, er hvor stort vekttap er for mye? Vekttapet reduserer både fett og muskulatur. Og muskeltap øker risikoen for kardiovaskulær sykdom, osteoporose og andre forstyrrelser. Kanskje er det viktigere å styre behandlingen i forhold til effekten på andre fedmerelaterte tilstander som søvnapné, fettleversykdom og type 2-diabetes enn å fokusere på vektreduksjon. Og at man på den måten bruker lavere doser GLP-1 analoger.

Kilder

Referanser

  1. Lenharo M. Game-changing obesity drugs go mainstream: what scientists are learning. Nature News, 23 May 2023. www.nature.com
  2. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989-1002. doi:10.1056/NEJMoa2032183 DOI
  3. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038 DOI
  4. Acosta A, Camilleri M, Abu Dayyeh B, et al. Selection of Antiobesity Medications Based on Phenotypes Enhances Weight Loss: A Pragmatic Trial in an Obesity Clinic published correction appears in Obesity (Silver Spring). 2021 Sep;29(9):1565-1566 published correction appears in Obesity (Silver Spring). 2022 Jul;30(7):1521. Obesity (Silver Spring). 2021;29(4):662-671. doi:10.1002/oby.23120 DOI
  5. Jensterle M, Ferjan S, Lezaic L, et al. Once-weekly semaglutide delays a late phase gastric emptying of solid meal measured by repeated scintigraphic imaging in obese women with PCOS. European Congress of Endocrinology 2022. www.endocrine-abstracts.org
  6. Rubino D, Abrahamsson N, Davies M, et al. Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 4 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(14):1414-1425. doi:10.1001/jama.2021.3224 DOI