Nyhetsartikkel

Generalisert kløe uten utslett

Kronisk kløe uten utslett er en diagnostisk utfordring. Ifølge en liten studie har 50 prosent en underliggende systemisk sykdom.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kronisk kløe defineres som kløe som har vart lengre enn seks uker. Symptomet kan følge med en rekke medisinske tilstander og påvirker livskvaliteten i betydelig grad. Selv om kronisk kløe er forbundet med en rekke inflammatoriske hudsykdommer som atopisk dermatitt, lichen planus og psoriasis, så kan symptomet foreligge uten at det er utslett.

49 pasienter med kronisk generalisert kløe uten utslett ble inkludert i en prospektiv studie og fulgt i 12 til 18 måneder1. 24 av disse pasientene ble funnet å ha en underliggende systemisk sykdom og 2 pasienter ble diagnostisert med en dermatologisk sykdom (bulløs pemfigoid og dermatomyositt). Endokrine og metabolske tilstander ble oftest diagnostisert, som diabetes mellitus (n=6), hypotyreose (n=5) og hypertyreose (n=3). Malign sykdom ble funnet hos 3 pasienter, 2 med Hodgkins lymfom og 1 med blærekreft med metastaser. Hos 37 prosent av pasientene ble konklusjonen at man ikke fant noen årsak til den kroniske kløen.

I denne lille studien hadde over halvparten av pasientene med kronisk generalisert kløe uten hudlesjoner en underliggende dermatologisk eller systemisk tilstand etter 1 års oppfølging. En komplett sykehistorie og fysisk undersøkelse sammen med basale laboratorieprøver er første steg i utredningen av en mulig underliggende årsak til kronisk kløe.

Større prospektive studier behøves for bedre å klargjøre insidens, påvirkning av livskvalitet og assosierte komorbide tilstander.

Kilder

Referanser

  1. Alizadeh N, Mirpour SH, Golmohamadi R, et al. Chronic generalized pruritus without primary skin lesions: a longitudinal prospective observational study. International Journal of Dermatology 2019; 58 (3): 273-278 . doi:10.1111/ijd.14125 DOI