Nyhetsartikkel

Gevinstene av en sunn livsstil

I denne kohortstudien har forskerne sett på sammenhengen mellom en sunn livsstil og risikoen for å utvikle kardiovaskulær sykdom, kreft eller diabetes.

Temaside om Korona

I en stor, prospektiv studie fra USA har forskerne sett på sammenhengen mellom en sunn livsstil og risikoen for å få kardiovaskulær sykdom, kreft og diabetes. Data fra to store langtidsstudier ble bruk, the Nurses' Health Study (1980-2014, n=73.196) og the Health Professionals Follow-Up Study (1986-2014, n=38.366)1.

Livsstilsfaktorene var:

  • Moderat alkoholinntak (kvinner 5-15 g/dag, menn 5-30 g/dag)
  • Et kosthold med høy kvalitet
  • Aldri røykt
  • Kroppsmasseindeks mellom 18.5 og 24.9
  • Moderat til sterk fysisk aktivitet minst 30 minutter per dag

Ved 50 års alder hadde kvinnene som etterlevde minst fire av de fem positive livsstilsfaktorene en forventet gjenværende levetid uten kardiovaskulær sykdom, kreft eller diabetes på 34.4 år. De kvinnene som ikke etterlevde noen av disse livsstilsfaktorene, hadde forventet gjenværende sykdomsfri levetid på 23.7 år.

Blant mennene var tilsvarende tall henholdsvis 31.1 og 23.5 år.

Særlig storrøykere (≥15 sigaretter/dag) og personer med fedme hadde begrenset sykdomsfri leveutsikt.

Forskerne konkluderer at personer som har en sunn livsstil omkring 50-årsalderen, har utsikter til et lengre liv fri for de store kroniske sykdommene.

Bemerk at tallene ikke angir den totale forventede gjenværende levetid, men forventet gjenværende levetid uten kardiovaskulær sykdom, kreft eller diabetes.

Kilder

Referanser

  1. Li Y, Wang DD, Dhana K, et al. Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study. BMJ 2020;368:l6669. doi:10.1136/bmj.l6669 DOI