Nyhetsartikkel

Gips versus funksjonell ortose ved ikke-kirurgisk behandling av akillesruptur

Ved akillesseneruptur er ikke-operativ behandling ofte like bra som operativ behandling. Men hva er best - gips eller en funksjonell ortose?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Akillesseneruptur er en stadig vanligere skade både blant idrettsutøvere og de som ikke driver med sport. Tilstanden fører til langvarige fravær fra arbeid, idrett og sosiale aktiviteter. Nyere studier har vist at ikke-operativ behandling gir like godt funksjonelt resultat som kirurgi og er i ferd med å bli den foretrukne behandlingen1.

Vanlig behandling har vært å gipse pasienten over mange uker. Gipsen gir maksimal beskyttelse av senen mens den tilheler, men immobiliseringen kan øke muskelatrofien i leggen, gi økt stivhet i ankelleddet, medføre gangvansker og øke risikoen for blodpropp2-3. En funksjonell ortose er en alternativ behandling der pasientens legg plasseres i en gåstøvel med oppbygging under hælen. Ortosen gjør det mulig for pasienten å belaste beinet når vedkommende går, og den kan fjernes for å tillate bevegelse i ankelleddet. Den vitenskapelige dokumentasjonen er imidlertid mangelfull når det gjelder effekten av tilfriskningen, og om denne behandlingen øker risikoen for ny ruptur.

UKSTAR var en pragmatisk, multisenter, randomisert, kontrollert studie som ble utført ved 39 sykehus i Storbritannia. Pasienter over 16 år som ble behandlet ikke-operativt for primær akillesseneruptur, var aktuelle for studien. Eksklusjonskriterier var dersom pasienten presenterte seg mer enn 14 dager etter skaden, dersom det tidligere hadde vært ruptur av den samme senen, og de tilfeller der pasienten ikke var i stand til å besvare et spørreskjema.

Pasientene brukte gipsen/ortosen i 8 uker, og utfallet av behandlingen ble innhentet etter 9 måneder.

Totalt 1451 pasienter ble screenet og 540 pasienter inngikk i studien, gjennomsnittsalder 49 år, 79 prosent var menn. 527 pasienter inngikk i analysen. Det var ingen forskjell i akillesseneruptur-skår etter 9 måneder, og det var heller ingen forskjell i andelen re-rupturer (5 og 6 prosent).

Forfatterne konkluderer at tradisjonell gipsbehandling var ikke bedre enn tidlig vektbæring i en funksjonell ortose ved ikke-operativ behandling av akillessenerruptur.

Kilder

Referanser

  1. Kearney RS, Parsons N, Underwood M, Costa ML. Achilles tendon rupture rehabilitation: a mixed methods investigation of current practice among orthopaedic surgeons in the United Kingdom. Bone Joint Res 2015; 4: 65–69. PMID: 25868938. PubMed
  2. Healy B, Beasley R, Weatherall M. Venous thromboembolism following prolonged cast immobilisation for injury to the tendo Achillis. J Bone Joint Surg Br 2010; 92: 646–50. PMID: 20436000. PubMed
  3. Suchak AA, Spooner C, Reid DC, Jomha NM. Postoperative rehabilitation protocols for Achilles tendon ruptures: a metaanalysis. Clin Orthop Relat Res 2006; 445: 216–21. PMID: 16456316. PubMed