Nyhetsartikkel

Gir intensiv blodtrykksbehandling økt risiko for å falle?

Fører intensiv blodtrykksbehandling til økt bekymring for å falle blant eldre pasienter med hypertensjon? Det ønsket forskerne å finne ut i denne studien.

Bekymring for økt falltendens er vanlig blant eldre pasienter med hypertensjon og kan påvirke beslutningen om å intensivere blodtrykksbehandlingen. I den aktuelle studien var målet å intensivere behandlingen for å nå et systolisk blodtrykk på 120 mmHg sammenlignet med standard behandling der målet var et systolisk blodtrykk på 140 mmHg1. Forskerne ønsket å finne ut om dette økte bekymringen for fall.

Pasientene ble randomisert til enten intensiv eller standard behandling i the Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT). Totalt ble 2313 pasienter inkludert i studien. Alle var 50 år eller eldre, gjennomsnittsalder var 69 år, og alle hadde blitt diagnostisert med hypertensjon. Bekymring for å falle ble registrert med en forkortet versjon av et validert spørreskjema (the Falls Efficacy Scale International) ved oppstart, etter 6 måneder, 1 år og senere årlig.

Bekymring for å falle viste en liten men signifikant økning over tid blant alle pasientene med hypertensjon. Det var ingen forskjell mellom de som var randomisert til intensiv versus standard behandling. Blant deltakere yngre enn 75 år var det ingen bekymring for å falle, mens blant de over 75 år økte bekymringen jevnt år for år. Ingen forskjeller ble observert mellom gruppene som fikk intensiv versus standard behandling når man stratifiserte i forhold til alder.

Forfatterne konkluderer at intensiv blodtrykksbehandling ikke var forbundet med økt bekymring for å falle blant eldre pasienter med hypertensjon friske nok til å delta i SPRINT-studien.

Kilder

Referanser

  1. Berlowitz DR, Foy C, Conroy M, et al. Impact of Intensive Blood Pressure Therapy on Concern about Falling: Longitudinal Results from the Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT). Journal of the American Geriatrics Society, . First published: 28 November 2019 . doi:10.1111/jgs.16264 DOI