Nyhetsartikkel

Gir vitaminer bedre helse?

Amerikanske helsemyndigheter har kommet med nye anbefalinger når det gjelder tilskudd av vitaminer og mineraler. Deres konklusjon: vitaminer har liten eller ingen effekt på helsen vår.

Nytten av kosttilskudd debateres1. Noen hevder at selv et sunt kosthold inneholder for lite vitaminer og mineraler, og at vi i tillegg kan oppnå ekstra helsegevinst i form av redusert risiko for alvorlige sykdommer, for eksempel hjerte- og karsykdommer og kreft, ved å ta store doser enkeltvitaminer. Andre, inkludert Helsedirektoratet, hevder at bortsett fra folat til kvinner som planlegger graviditet, jern og jod til enkelte grupper kvinner og vitamin D (vitamin D-dråper, ikke tran) til spedbarn og eldre, er tilskudd unødvendig i Norge2.

En undersøkelse i USA for noen år siden viste at 52 prosent av befolkningen hadde tatt minst ett kosttilskudd i løpet av de siste 30 dagene og 31 prosent rapporterte at de tok tilskudd av multivitamin3. Årlig selges det kosttilskudd i USA for mer enn 300 milliarder kroner.

Hjerte- og karsykdommer og kreft er de to ledende dødsårsakene og utgjør til sammen omtrent halvparten av alle dødsfall. Betennelse og oksidativt stress spiller en rolle i både hjerte- og karsykdommer og kreft, og kosttilskudd kan ha anti-inflammatoriske og antioksidative effekter. Dette har vært begrunnelsen for å foreslå kosttilskudd som et middel for å forebygge både hjerte- og karsykdommer og kreft.

I forbindelse med oppdatering av sine anbefalinger, har the US Preventive Services Task Force (USPSTF) nå gjennomført en kritisk gjennomgang av dokumentasjonen for effekt av ulike tilskudd4. Forskerne identifiserte 87 randomiserte kontrollerte studier av voksne der minst ett vitamin eller et multivitamin ble evaluert. Bemerk: Dette var studier av den generelle befolkningen, ikke studier av personer med kjente vitaminmangler. 

Studien er publisert i JAMA Network.

Resultatene av metaanalysene til USPSTF ga følgende konklusjoner og anbefalinger:

  • USPSTF anbefaler ikke bruk av betakaroten eller vitamin E-tilskudd for forebygging av hjerte- og karsykdommer eller kreft. 
  • USPSTF konkluderer med at dagens bevis er utilstrekkelig for å vurdere balansen mellom fordeler og skader ved bruk av multivitamintilskudd for forebygging av kardiovaskulær sykdom eller kreft.
  • USPSTF konkluderer med at dagens bevis er utilstrekkelig for å vurdere balansen mellom fordeler og skader ved bruk av enkelt- eller parvise næringstilskudd (annet enn betakaroten og vitamin E) for forebygging av kardiovaskulær sykdom eller kreft.

Anbefalingene er i tråd med det en ekspertgruppe konkluderte med i en artikkel i Annals of Internal Medicine i 20131: "Nok er nok. Slutt å kaste bort penger på vitamin- og mineraltilskudd"!

Kilder

Referanser

  1. Guallar E, Stranges S, Mulrow C, et al.. Enough is enough: stop wasting money on vitamin and mineral supplements. Ann Intern Med. 2013;159(12):850-851. doi:10.7326/0003-4819-159-12-201312170-00011 DOI
  2. Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet, sist endret 2016. IS-1972 www.helsedirektoratet.no
  3. Cowan AE, Jun S, Gahche JJ, et al. Dietary supplement use differs by socioeconomic and health-related characteristics among US adults, NHANES 2011-2014. Nutrients. 2018;10(8):1114. doi:10.3390/nu10081114 DOI
  4. The US Preventive Services Task Force (USPSTF). Vitamin, Mineral, and Multivitamin Supplementation to Prevent Cardiovascular Disease and Cancer: Preventive Medication. Published June 21, 2022. www.uspreventiveservicestaskforce.org