Nyhetsartikkel

Gjennombrudd i behandlingen av cøliaki?

En kapsel som inneholder et stoff som hemmer enzymet transglutaminase 2 i tarmslimhinnen, har i en pilotstudie vist svært lovende resultater blant pasienter med cøliaki.

Temaside om Korona

Norske forskere har bidratt i en internasjonal pilotstudie av en ny behandling mot cøliaki publisert i dagens utgave av New England Journal of Medicine1.

Les også: En pille mot cøliaki? (2019)

Cøliaki er en genetisk betinget, autoimmun, kronisk inflammatorisk tynntarmsykdom som utvikler seg ved eksponering for glutenholdige matvarer. Tilstanden rammer 0.2-2.0 prosent av befolkningen i de fleste land2. Insidensen har økt over de senere årene som følge av fremskritt innenfor serologisk testing (prøver på antistoffer). I typiske tilfeller utvikles malabsorpsjon med mage-tarm symptomer, men atypisk presentasjon uten tydelige mage-tarm symptomer ("stille" cøliaki) forekommer hyppig (minst 20 prosent av tilfellene). Gluten finnes i hvete, bygg og rug, eventuelt i havre tilsatt gluten. Slimhinneforandringene er hovedsakelig lokalisert til proksimale tynntarm.

Aktiv cøliakisykdom diagnostiseres på basis av forhøyede verdier av autoantistoffer mot transglutaminase 2 og bekreftes ved påvisning av atrofi av tarmtottene og kryptehyperplasi i øvre del av tynntarmen. Den eneste tilgjengelige behandlingen mot cøliaki er livslang glutenfri kost, et kosthold som er vanskelig å gjennomføre. Studier viser at bare halvparten av pasientene oppnår normalisering av slimhinnen i tynntarmen, og mange pasienter rapporterer om vedvarende symptomer på tross av at de følger den strenge dietten3-4. Det finnes for tiden ingen medikamenter som forhindrer virkningene av gluten i kosten og som er godkjente i behandlingen av cøliaki.

Enzymet transglutaminase 2, autoantigenet ved cøliaki5, finnes i tynntarmslimhinnen hvor det bryter ned glutenproteinet på en slik måte at deler av proteinet aktiverer immunsystemet slik at det angriper slimhinnen og forårsaker atrofi av tarmtottene og kryptehyperplasi. Samtidig utvikles antistoffet transglutaminase 2 IgA som det testes på i diagnostikken av cøliaki5.

Medikamentet ZED1227 hemmer selektivt transglutaminase 2 med høy spesifisitet og hindrer dannelsen av de spaltningsproduktene av gluten som forårsaker den immunologiske reaksjonen. Preparatet gis som en kapsel som løser seg opp i øvre del av tynntarmen (i duodenum). I en tidligere fase 1 studie hadde preparatet ingen tegn på bekymringsfulle bivirkninger eller toksisitet.

Den aktuelle studien er en fase 2 studie, randomisert, dobbelt-blind, placebokontrollert. Deltakerne var pasienter med bekreftet cøliaki. Behandlingen ble gitt over 6 uker og tre ulike doser ble testet ut - 10 mg, 50 mg, 100 mg og en gruppe fikk placebo. I behandlingstiden ble pasientene eksponert for 3 g gluten per dag. Det primære utfallsmålet var endringer i tarmslimhinnen. Sekundære utfallsmål var blant annet symptomer.

Resultatene viste at alle tre dosene førte til mindre glutenindusert skade på tarmslimhinnen. Best effekt ble observert i gruppen som fikk 100 mg der forskerne observerte omtrent full beskyttelse mot skader på tarmtottene. De vanligste bivirkningene var hodepine, kvalme, diaré, brekninger og magesmerter som forekom like hyppig i alle gruppene - også placebogruppen.

Forfatterne konkluderer at i denne pilotstudien medførte transglutaminase 2-hemmer mindre skader på slimhinnen hos pasienter med cøliaki. I en kommentar sier Knut Lundin, en av hovedforfatterne bak studien, at dette er en milepæl i utviklingen av en medisin som kan gi effektiv hjelp.

I en ledsagende lederartikkel i New England Journal of Medicine blir studien beskrevet som meget oppmuntrende, men det pekes på at det behøves flere studier for å vise om behandlingen fungerer i det virkelige liv og med langvarig gluteneksponering6. På denne bakgrunn vil det nok ta noe tid før medikamentet blir tilgjengelig på markedet.

Kilder

Referanser

  1. Schuppan D, Mäki M, Lundin KEA, et al. A Randomized Trial of a Transglutaminase 2 Inhibitor for Celiac Disease. N Engl J Med. 2021;385(1):35-45. doi:10.1056/NEJMoa2032441 DOI
  2. King JA, Jeong J, Underwood FE, et al. Incidence of celiac disease is increasing over time: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2020;115:507-525. PubMed
  3. Hære P, Høie O, Schulz T, Schönhardt I, Raki M, Lundin KE. Long-term mucosal recovery and healing in celiac disease is the rule — not the exception. Scand J Gastroenterol 2016;51:1439-1446. PubMed
  4. Roos S, Liedberg GM, Hellström I, Wilhelmsson S. Persistent symptoms in people with celiac disease despite gluten-free diet: a concern? Gastroenterol Nurs 2019;42:496-503. PubMed
  5. Lundin KE, Sollid LM. Advances in coeliac disease. Curr Opin Gastroenterol 2014;30:154-162. PubMed
  6. Jabri B. Transglutaminase 2 Inhibition for Prevention of Mucosal Damage in Celiac Disease. N Engl J Med. 2021 Jul 1;385(1):76-77. doi: 10.1056/NEJMe2107502. DOI