Nyhetsartikkel

Gjennomgått covid-19 infeksjon - hvor beskyttet er du mot ny infeksjon?

I en befolkningsstudie fra Danmark sammenlignet forskerne PCR-resultatene fra de samme individene under første og andre smittebølge for å finne hvor god beskyttelse en gjennomgått infeksjon ga.

Hvis du har hatt en infeksjon med covid-19, hvor beskyttet er du mot å bli infisert på nytt? For å finne svaret på det, brukte danske forskere et nasjonalt register over alle PCR-resultatene fra SARS-CoV-2 testing i Danmark i en observasjonsstudie1.

De startet med individer som ble testet under Danmarks første covid-19 bølge fra perioden før 1. juni 2020. Forskerne evaluerte så PCR-resultatene fra de samme individene under den andre bølgen fra 1. september til 31. desember 2020. De identifiserte 11.068 positive tilfeller og 514.271 negative tilfeller under den første bølgen. Under den andre bølgen hadde de som ble positive under den første bølgen, en infeksjonsrate på 5,4 per 100.000 persondøgn sammenlignet med 27,1 per 100.000 for den PCR-negative gruppen. Dette ga en estimert beskyttelse på 80,5 prosent (95% KI 75,4-84,5). Et liknende resultat fant forskerne for de individene som hadde blitt testet gjentatte ganger på grunn av sitt yrke. Det var ingen forskjell mellom kvinner og menn. Beskyttelsen blant de over 65 år var imidlertid lavere, deres beskyttelse var 47,1 prosent.

Tidsintervallet mellom første og andre bølge var 92 døgn. Det var ingen tegn til tap av beskyttelse over tid. For de personene som ble fulgt 3-6 måneder, var beskyttelsen 79,3 prosent (95% KI 74,4-83,3). For de som hadde blitt fulgt mer enn 7 måneder, var den 77,7 prosent (70,9-82,9).

Hvilke lærdommer kan vi trekke ut fra denne studien2:

  • Infeksjon med SARS-CoV-2 gir en beskyttelse som varer minst 3 måneder. Den synes ikke å gå ned etter 6 måneder.
  • Beskyttelsen er sammenlignbar med den som oppnås ved vaksinasjon.
  • Beskyttelsen er dårligere for eldre personer, noe som gjør prioriteringen av eldre i vaksinekøen fornuftig. De bør vaksineres selv om de har hatt infeksjon med covid-19.
  • Mer forskning behøves for å finne svaret på hvor lenge beskyttelsen varer etter gjennomgått infeksjon.

Kilder

Referanser

  1. Hansen CH, Michlmayr D, Gubbels SM, Mølbak K, Ethelberg S. Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. Lancet. 2021;397(10280):1204-1212. doi:10.1016/S0140-6736(21)00575-4 DOI
  2. Temte J. Level of Protection Against Reinfection With SARS-CoV-2. PracticeUpdate, published April 19, 2021. www.practiceupdate.com