Nyhetsartikkel

Gjør sosiale media oss syke?

Bruken av sosiale media har hatt en eksplosiv vekst. Samtidig har forekomsten av psykiske lidelser økt på verdensbasis. Kan det være en sammenheng?

I en artikkel på Medscape diskuteres om bruk av sosiale media gjør oss syke1.

Utbredelsen av sosiale medier har skjedd parallelt med en nedgang i den mentale helsen på verdensbasis ifølge Verdens helseorganisasjon, som nå lister opp depresjon som den ledende årsaken til dårlig helse og uførhet2. En stor studie gjort i samme tidsperiode viser klare økninger i stemningsforstyrrelser og selvmord blant ungdommer og unge voksne over den samme perioden3.

Selv om to slike trender kan forekomme uavhengig av hverandre, har forskere over flere år stilt spørsmålet om disse hendelsene henger sammen.

I en studie fra 2018 som inkluderte 1730 unge voksne i alderen 19 til 32 år, ble deltakerne delt inn i fem grupper basert på omfanget av deres bruk av sosiale media, rangert fra de som ikke brukte til de som var tunge brukere. De fant at jo mer deltakerne brukte sosiale media, jo høyere var risikoen for depresjon og angst4.

Andre studier har vist liknende sammenhenger mellom økt bruk av sosiale medier og sosial isolasjon5, spiseforstyrrelser6 og søvnproblemer7. Tilsvarende funn ble gjort i en studie med 220.000 ungdommer i to ulike land8.

Med nær 3.5 milliarder brukere av slik teknologi, er det åpenbart at det er forskningsmessige utfordringer. En rekke faktorer påvirker vår bruk av sosiale media, og det er ikke mulig å kontrollere for alt i vitenskapelige studier. Online sosialisering minsker den daglige interaksjonen med andre mennesker utenfor nettet, faktorer som vi vet har en psykologisk beskyttende effekt. Det kan også være en seleksjonsmekanisme som gjør at de som allerede har mentale helseproblemer, tyr til sosiale media for å lindre disse plagene. Sårbare individer på sosiale media kan lett få inntrykk av at alle andre har det bedre, er lykkeligere og har et mer produktivt liv enn dem.

Det er også viktig å se på hvordan ulike personer bruker sosiale media forskjellig. Noen ser bare på bilder av babyer og dyr og klikker "like", mens andre deltar i opphetede diskusjoner om politikk, religion eller andre samfunnstema. Det er åpenbart at effekten av sosiale media vil være forskjellig med to så vidt ulike interesser. Det ser ut til at passiv bruk av sosiale media er høyere korrelert til depresjon, enn aktiv bruk der en skaper sitt eget innhold og er i direkte kontakt med venner9.

Nettmobbing er et annet fenomen som har psykologisk skadelige effekter. Tenåringer er på et utviklingsstadium der de skaper sin egen identitet og ser til venner og andre mennesker for råd om hva deres identitet er. Trusler mot denne identiteten i form av mobbing kan ha en betydelig innvirkning på deres mentale helse.

Motsatt finnes det masse data som viser nytten av sosiale media. Studier viser en betydelig gunstig effekt av sosiale støttenettverk som hjelper uføre personer eller de med mentale lidelser.

Hvordan skal helsepersonell fange opp faresignaler knyttet til bruk av sosiale media? Ifølge eksperer som Medscape har snakket med, er det særlig når foreldrene er bekymret. Men man skal også snakke direkte med ungdommene om deres bruk av sosiale media, om de strever med depresjon og angst, hvor ofte de bruker disse plattformene, om de noen gang har følt seg utrygge når de bruker dem, om de opplever mobbing på nettet.

Å advare sterkt imot eller å forby sosiale media er ingen løsning fordi disse mediene utvilsomt har sine svært positive sider. Vi må ha en mer balansert holdning til sosiale media.

Kilder

Referanser

  1. Watson J. Is Social Media Making Us Sick? Medscape Public Health, published May 13, 2019. www.medscape.com
  2. World Health Organization. "Depression: let's talk" says WHO, as depression tops list of causes of ill health. March 30, 2017. www.who.int
  3. Twenge JM, Cooper AB, Joiner TE, Duffy ME, Binau SG. Age, period, and cohort trends in mood disorder indicators and suicide-related outcomes in a nationally representative dataset, 2005-2017. J Abnorm Psychol. 2019;128:185-199. PubMed
  4. Shensa A, Sidani JE, Dew MA, Escobar-Viera CG, Primack BA. Social media use and depression and anxiety symptoms: a cluster analysis. Am J Health Behav. 2018;42:116-128. PubMed
  5. Primack BA, Shensa A, Sidani JE, et al. Social media use and perceived social isolation among young adults in the U.S. Am J Prev Med. 2017;53:1-8. PubMed
  6. Sidani JE, Shensa A, Hoffman B, Hanmer J, Primack BA. The association between social media use and eating concerns among US young adults. J Acad Nutr Diet. 2016;116:1465-1472. PubMed
  7. Levenson JC, Shensa A, Sidani JE, Colditz JB, Primack BA. Social media use before bed and sleep disturbance among young adults in the United States: a nationally representative study. Sleep. 2017;40. PMID: 28934521. PubMed
  8. Twenge JM, Campbell WK. Media use is linked to lower psychological well-being: evidence from three datasets. Psychiatr Q. 2019 Mar 11. PMID: 30859387. PubMed
  9. Escobar-Viera CG, Shensa A, Bowman ND, et al. Passive and active social media use and depressive symptoms among United States adults. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2018;21:437-443. PubMed