Nyhetsartikkel

Global forekomst av Parkinsons sykdom

Forekomsten av nevrodegenerative sykdommer øker og prevalens av Parkinsons sykdom har mer enn doblet seg over en generasjon.

Nevrologiske sykdommer er nå den ledende årsaken til uførhet på verdensbasis. Flere eldre øker omfanget av nevrodegenerative forstyrrelser som Parkinsons sykdom. En studie har sett på den globale forekomsten av Parkinsons sykdom i perioden fra 1990 til 20161.

En systematisk analyse av epidemiologiske studier har fremskaffet data om prevalens og antall år levd med Parkinsons sykdom på verdensbasis. Disability-adjusted life-years (DALYs) ble beregnet som summen av år levd med sykdommen og år av livet tapt.

I 2016 var det 6.1 millioner individer med Parkinsons sykdom globalt, sammenlignet med 2.5 millionner i 1990. Økningen skyldtes ikke utelukkende at flere blir eldre viser aldersjusterte data. Parkinsons sykdom forårsaket 3.2 millioner DALYs og 211.296 dødsfall i 2016. Fra 1990 til 2016 var aldersstandardisert prevalens, DALYs rater og dødsrater økt i alle regioner av verden bortsett fra i Latin-Amerika, Øst-Europa og Oceania.

Over den siste generasjonen er den globale byrden av Parkinsons sykdom mer enn doblet som et resultat av flere eldre mennesker, lengre varighet av sykdommen som følge av bedre behandling og miljøfaktorer.

Kilder

Referanser

  1. GBD 2016 Parkinson's Disease Collaborators. Global, regional, and national burden of Parkinson's disease, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet Neurology, published:October 01, 2018 . doi:10.1016/S1474-4422(18)30295-3 DOI