Nyhetsartikkel

Gluten gir ikke magesymptomer hos friske personer

Mange uten cøliaki unngår gluten fordi de oppfatter det som usunt, eller de mener at gluten gir dem mageplager.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er en utbredt oppfatning blant folk om at gluten er usunt, selv blant dem uten kjent cøliaki eller uten hypersensitivitet for gluten. Blant en del mennesker er oppfatningen at glutenfri kost er sunnere. I USA er det vist at 44 prosent kjøper glutenfri mat av andre grunner enn gluten sensitivitet, og 65 prosent tror at glutenfri kost er sunnere enn vanlig kost.

I en studie med 28 friske deltakere med gjennomsnittsalder 38 år, hvorav 75 prosent var kvinner, ble det gjort serologisk testing for å utelukke cøliaki1. De fikk opplæring om glutenfri kost og ble bedt om å følge en glutenfri kost over 2 uker. Før og etter studien fylte de ut et standardisert spørreskjema og registrerte grad av magesmerter, refluks, fordøyelsesplager, diaré og forstoppelse og "global fatigue".

Etter 2-ukers perioden med glutenfri kost ble deltakerne randomisert til enten å blande glutenholdig eller ikke-glutenholdig mel i maten to ganger daglig i 2 uker. Dette var dobbelt-blindet. De som var i glutengruppen fikk 14 g glutenprotein daglig. Hele tiden fulgte alle deltakerne den opprinnelige glutenfrie dietten.

Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjaldt endringer i noen av symptomene. Noe som tyder på at gluten ikke skaper gastrointestinale symptomer hos de fleste.

Studien har sine begrensninger, blant annet kort varighet og få deltakere. Ingen av deltakerne anga å ha irritabel tarm.

I befolkningen er det personer uten cøliaki som forteller om symptomer etter å ha spiste gluten. Forfatterne av denne studien tror at noe av forklaringen på dette kan være at de har irritabel tarm syndrom som responderer på glutenrestriksjon.

Kilder

Referanser

  1. Croall ID, Aziz I, Trott N, et al. Gluten Does Not Induce Gastrointestinal Symptoms in Healthy Volunteers: A Double-Blind Randomized Placebo Trial. Gastroenterology 2019; 157: 881-3 . doi:10.1053/j.gastro.2019.05.015 DOI