Nyhetsartikkel

Glutenfritt er ikke alltid glutenfritt

Pasienter med cøliaki må holde en streng glutenfri kost. Men hvor mye kan man stole på at det man får i seg, er glutenfritt?

Medscape rapporterer fra dette årets Digestive Disease Week i USA om at flere studier ble presentert som omhandlet i hvilken grad pasienter med cøliaki klarer å unngå gluten1.

Utfordringen for pasienter med cøliaki er å holde en strikt glutenfri kost. Noe av problemet er imidlertid det faktum at det finnes variable mengder gluten som forurenser glutenfri mat på grunn av unøyaktigheter i produksjonen, foredlingen, innpakkingen og tilberedingen av mat. I tillegg kan merkingen av matvarene være unøyaktig. Utilsiktet eksponering for gluten kan også skyldes andre eksponeringer, eksempelvis fra leppestift og tannpasta. Som et resultat av denne kontamineringen, kan pasienter ha vedvarende mukosal inflammasjon på tross av en glutenfri kost.

Mengden gluten er som regel kjent for individuelle produkter, men graden av ikke-tilsiktet eksponering av gluten hos personer med cøliaki er ukjent. Målinger av gluten immunogene peptider (GIP) tillater direkte og kvantitative målinger av gluten eksponeringen.

I en studie av sterkt motiverte og godt informerte pasienter med cøliaki som stod på glutenfri diett, ble mengden gluten (GIP) som utilsiktet ble inntatt, målt i maten de spiste, urinen og avføringen2. Pasientene tok vare på rester av maten de hadde spist. 

Gluten ble påvist fra minst en prøve hos 86% av pasientene. Totalt ble det påvist GIP i 33% av maten. Estimert mengde GIP som ble spist, varierte fra 0,23 mg til over 40 mg per eksponering.

Disse dataene bekrefter at det er vanskelig å unngå gluten, selv blant de som er sterkt motiverte og opplyste.

Kilder

Referanser

  1. Diet and a New Drug: A One-Two Punch Against Gluten? - Medscape - Aug 01, 2018.
  2. Silvester JA, Cebolla A, Rigaux L, et al. 619—determination of gluten grams ingested and excrected by adults eating gluten-free (DOGGIEBAG). Gastroenterology. 2018;154(6 Suppl 1):S130.