Nyhetsartikkel

God søvn gir bedre helse!

Har varigheten av søvn noen innvirkning på vekta? I en studie sammenlignet man "normal" søvn med forlenget søvn og så på hvilken effekt dette hadde på energiinntaket.

Søvntap, søvnforstyrrelser og forstyrret døgnrytme påvirker dødelighet, sykelighet, sikkerhet, ytelse og humør1. Selv om søvn er essensielt for mennesker, er det en vedvarende misforståelse om at å sove for mye betyr å gå opp i vekt fordi det brukes mindre energi når vi sover. Historisk sett ble personer som sov mye, ofte fremstilt som overvektige og late. I dagens samfunn kan det å sove mindre oppfattes som et hederstegn.

Fedme er et folkehelseproblem. Parallelt med fedmeepidemien ser vi et mønster med mindre søvn som har blitt observert i samfunnet de siste tiårene. For eksempel rapporterer en tredjedel av den amerikanske befolkningen at de ikke får de anbefalte 7 til 9 timene søvn per natt2-3. Studier tyder på at regelmessig søvn mindre enn 7 timer per natt er forbundet med uheldige helsekonsekvenser4. Spesielt har utilstrekkelig søvnvarighet i økende grad blitt anerkjent som en viktig risikofaktor for fedme5-6. Prospektive epidemiologiske studier tyder på at kort søvnvarighet er en viktig risikofaktor for vektøkning7-8. Det er imidlertid fortsatt ukjent om forlengelse av søvnvarighet kan være en effektiv strategi for å forebygge eller reversere fedme.

I en studie publisert i JAMA Internal Medicine9 undersøkte forfatterne effekten av å forlenge søvnen på energiinntaket blant 80 overvektige voksne i deres hjemmemiljø. Studien var randomisert og kontrollert. Etter en 2 ukers periode med vanlig søvn (mindre enn 6,5 timer per natt) ble deltakerne randomisert til enten en individualisert veiledningstime om søvnhygiene som var ment å utvide sengetiden til 8,5 timer (søvnforlengelsesgruppe) eller til å fortsette sin vanlige søvn (kontrollgruppe). Alle deltakerne ble bedt om å fortsette daglige rutineaktiviteter hjemme uten foreskrevet diett eller fysisk aktivitet.

Resultatene viste at de som ble randomisert til en 2-ukers søvnforlengende intervensjon reduserte sitt daglige energiinntak signifikant med omtrent 270 kcal sammenlignet med kontrollgruppen. Totalt energiforbruk var ikke signifikant forskjellig mellom søvnforlengelses- og kontrollgruppene, noe som resulterte i en negativ energibalanse blant de i søvnforlengelsegruppen.

Forfatterne konkluderer at i denne studien førte søvnforlengelse til redusert energiinntak og resulterte i en negativ energibalanse i dagliglivet blant voksne med overvekt som vanligvis sov mindre. Å forbedre og opprettholde sunn søvnvarighet over lengre perioder kan være en del av fedmeforebygging og vekttapsprogrammer.

Funnene i denne studien harmonerer med funnene i en annen studie vi nylig refererte til: For lite søvn øker usunt magefett.

Kilder

Referanser

  1. Rosekind MR, Pelayo R, Babcock DA. Good Sleep. Better Life—Enhancing Health and Safety With Optimal Sleep. JAMA Intern Med. 2022;182(4):374–375. doi:10.1001/jamainternmed.2021.8063 DOI
  2. Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. Sleep. 2015;38(6):843-844. doi:10.5665/sleep.4716 DOI
  3. Liu Y, Wheaton AG, Chapman DP, Cunningham TJ, Lu H, Croft JB. Prevalence of healthy sleep duration among adults—United States, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(6):137-141. doi:10.15585/mmwr.mm6506a1 DOI
  4. St-Onge MP, Grandner MA, Brown D, et al; American Heart Association Obesity, Behavior Change, Diabetes, and Nutrition Committees of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Clinical Cardiology; and Stroke Council. Sleep duration and quality: impact on lifestyle behaviors and cardiometabolic health: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2016;134(18):e367-e386. doi:10.1161/CIR.0000000000000444 DOI
  5. St-Onge MP. Sleep-obesity relation: underlying mechanisms and consequences for treatment. Obes Rev. 2017;18(suppl 1):34-39. doi:10.1111/obr.12499 DOI
  6. Gibson-Moore H, Chambers L. Sleep matters: can a good night's sleep help tackle the obesity crisis? Nutr Bull. 2019;44(2):123-129. doi:10.1111/nbu.12386 DOI
  7. Zhou Q, Zhang M, Hu D. Dose-response association between sleep duration and obesity risk: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Sleep Breath. 2019;23(4):1035-1045. doi:10.1007/s11325-019-01824-4 DOI
  8. Jaiswal SJ, Quer G, Galarnyk M, Steinhubl SR, Topol EJ, Owens RL. Association of sleep duration and variability with body mass index: sleep measurements in a large US population of wearable sensor users. JAMA Intern Med. 2020;180(12):1694-1696. doi:10.1001/jamainternmed.2020.2834 DOI
  9. Tasali E, Wroblewski K, Kahn E, Kilkus J, Schoeller DA. Effect of Sleep Extension on Objectively Assessed Energy Intake Among Adults With Overweight in Real-life Settings: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2022;182(4):365–374. doi:10.1001/jamainternmed.2021.8098 DOI