Nyhetsartikkel

Gunstige effekter av diazepam nesespray ved hyppige epilepsianfall

Ifølge en studie ser intermitterende redningsterapi med diazepam nesespray ut til å øke intervallet mellom anfallsklynger med epilepsi.

Pasienter med intraktabel epilepsi har høy risiko for gjentatte epilepsianfall over kort tid1. Intermitterende redningsterapi kan brukes ved slike klynger av epilepsianfall. Dette er kliniske nødsituasjoner som kan vedvare ≥24 t og øke risikoen for status epilepticus2, akuttmedisinsk hjelp og redusert livskvalitet for pasienter med epilepsi3. Utover effektiviteten for å avbryte anfallsklynger, finnes det ingen data om hvordan intermitterende redningsterapi kan påvirke det langsiktige naturlige forløpet av anfallsklynger.

Benzodiazepiner er hjørnestenen i intermitterende redningsterapi og intranasal terapi er godkjent blant annet i USA4, men foreløpig ikke i Norge.

Målinger av effektiviteten til intermitterende redningsterapier for anfallsklynger med epilepsi er ikke godt etablert i litteraturen.

I en observasjonsstudie publisert i Epilepsia5 så forskerne på tiden mellom klynger av epilepsianfall hos pasienter som ble behandlet intermitterende med diazepam-nesespray. Behandlingen ble gitt over en 12 måneders periode. Pasienter som hadde brukt to eller flere doser over en 90-dagers periode, ble inkludert i studien.

120 pasienter i alderen 6 til 65 år hadde valide data. Bruk av diazepam nesespray førte til signifikant lengre intervall mellom anfallsklyngene fra tidlig i observasjonsperioden til siste del av perioden, en økning fra 12,2 dager til 25,7 dager.

Ifølge forfatterne kan økt tid mellom anfallsklynger reflektere en tidligere ukjent gunstig effekt av intermitterende redningsterapi. Disse resultatene genererer en rekke biologiske og atferdsmessige hypoteser og tilsier behov for mer utforskning av virkningen av intermitterende redningsterapi.

Kilder

Referanser

  1. Jafarpour S, Hirsch LJ, Gaínza-Lein M, Kellinghaus C, Detyniecki K. Seizure cluster: Definition, prevalence, consequences, and management. Seizure. 2019;68:9-15. doi:10.1016/j.seizure.2018.05.013 DOI
  2. Haut SR. Seizure clusters: characteristics and treatment. Curr Opin Neurol. 2015;28(2):143–50. DOI: 10.1097/WCO.0000000000000177 DOI
  3. Fisher RS, Bartfeld E, Cramer JA. Use of an online epilepsy diary to characterize repetitive seizures. Epilepsy Behav. 2015;47:66-71. doi:10.1016/j.yebeh.2015.04.022 DOI
  4. US Food and Drug Administration. Clinical superiority findings cited 2020 Jun 23. Available from: https://www.fda.gov/industry/designating-orphan-product-drugs-and-biological-products/clinical-superiority-findings
  5. Misra SN, Sperling MR, Rao VR, et al. Significant improvements in SEIzure interVAL (time between seizure clusters) across time in patients treated with diazepam nasal spray as intermittent rescue therapy for seizure clusters published online ahead of print, 2022 Aug 5. Epilepsia. 2022;10.1111/epi.17385. doi:10.1111/epi.17385 DOI