Nyhetsartikkel

Har næringsdrikker noen effekt hos skrøpelige eldre?

I en systematisk oversiktsartikkel i The Lancet har forskere undersøkt hvilken effekt næringsdrikker har på skrøpelige og underernærte eldre mennesker.

Underernæring innebærer mangel på energi, protein, vitaminer og mineraler. Det forårsaker vekttap, muskeltap og funksjonelle begrensninger og er vanlig blant eldre mennesker (≥65 år)1. Underernæring har alvorlige negative konsekvenser, inkludert fysisk svekkelse, dårligere utfall av sykdommer og økte komplikasjoner i form av infeksjoner, forsinket restitusjon, gjeninnleggelser på sykehus, økt lengde på sykehusopphold, flere allmennlegebesøk, dårlig livskvalitet og velvære2.

Eldre mennesker som er skrøpelige, har en spesielt høy risiko for underernæring, og forskning tyder på at disse personene har tre til fire ganger større sannsynlighet for å være underernærte3-4. Underernæring og skrøpelighet henger tett sammen. Dårlig ernæringsstatus og vekttap kan øke risikoen for skrøpelighet5, og underernæring kan ytterligere forverre helsetilstanden til eldre som er skrøpelige3.

Spørsmålet forfatterne av en systematisk oversikt og metaanalyse publisert i The Lancet Healthy Longevity6 stilte seg, var om næringsdrikker (oral nutrition support) har noen effekt blant eldre, skrøpelige og underernærte mennesker.

Av 8492 identifiserte studier om temaet, ble kun 11 randomiserte, kontrollerte studier bedømt å ha akseptabel kvalitet og ble inkludert i metaanalysen. Seks av disse studiene var fullt eller delvis finansiert av industrien. Dokumentasjonen av effekt var meget svak. Næringsdrikker kunne ha en liten positiv effekt på energiinntak, proteininntak og mobilitet sammenlignet med standardbehandling. Det var usikkert om næringsdrikker hadde noen effekt på livskvaliteten.

Forfatterne oppsummerer med at de fant lite bevis for at næringsdrikker reduserer underernæring eller dets tilknyttede uønskede utfall hos eldre mennesker som er skrøpelige. De etterlyser høykvalitets, ikke-industrifinansierte og langvarige studier som rapporterer om kortsiktige og langsiktige helseutfall, hvilke faktorer som påvirker utfallet og deltakerkarakteristikker.

NHI er blitt gjort oppmerksom på at "oral nutrition support" er det samme som næringsdrikker og defineres ikke som kosttilskudd. Artikkelen er derfor noe endret.

 

Kilder

Referanser

  1. NICE. Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (2006) NICE guideline CG32. 2017. www.nice.org.uk
  2. Stratton RJ, Smith T, Gabe S. Managing malnutrition to improve lives and save money: BAPEN. Date: 2018. www.bapen.org.uk
  3. Laur CV, McNicholl T, Valaitis R, Keller HH. Malnutrition or frailty? Overlap and evidence gaps in the diagnosis and treatment of frailty and malnutrition. Appl Physiol Nutr Metab. 2017;42(5):449-458. doi:10.1139/apnm-2016-0652 DOI
  4. Verlaan S, Ligthart-Melis GC, Wijers SLJ, et al. High Prevalence of Physical Frailty Among Community-Dwelling Malnourished Older Adults-A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Med Dir Assoc. 2017;18(5):374-382. doi:10.1016/j.jamda.2016.12.074 DOI
  5. Artaza-Artabe I, Sáez-López P, Sánchez-Hernández N, et al. The relationship between nutrition and frailty: Effects of protein intake, nutritional supplementation, vitamin D and exercise on muscle metabolism in the elderly. A systematic review. Maturitas. 2016;93:89-99. doi:10.1016/j.maturitas.2016.04.009 DOI
  6. Thomson KH, Rice S, Arisa O, et al. Effectiveness and cost-effectiveness of oral nutritional supplements in frail older people who are malnourished or at risk of malnutrition: a systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2022 Sep 15. Lancet Healthy Longev. 2022;S2666-7568(22)00171-4. doi:10.1016/S2666-7568(22)00171-4 DOI