Nyhetsartikkel

Hard fysisk aktivitet kan gi mageplager

Mange av oss har nok merket en urolig mage etter intense treningsøkter. Det er normalt, men det kan i noen tilfeller forårsake både akutte og kroniske magetarmsykdommer.

Begrepet anstrengelsesutløst gastrointestinalt syndrom ("exercise-induced gastrointestinal syndrome") har nylig blitt introdusert for å beskrive den komplekse samlingen av normale fysiologiske reaksjoner på høy fysisk aktivitet som forstyrrer og hemmer den gastrointestinal integriteten og funksjonen1-2.

I en systematisk oversiktsstudie fant forskerne det klart dokumentert at høy intensitet og lang varighet av fysisk aktivitet øker risikoen for tarmskader, øker permeabiliteten gjennom tarmveggen for mikrober og toksiner som kan gi endotoksemi, samt at det forstyrrer tømningen av magesekken, medfører langsommere passasje av føde gjennom tynntarmen og reduserer opptaket av næring3. Disse problemene ble ytterligere forverret dersom aktiviteten foregikk i høy varme.

Uavhengig av hvor god form en person er i, så vil store belastninger som varer mer enn 2 timer med 60% maks belastning, kunne gi lekkasjer gjennom magetarmveggen som beskrevet over.

Personer med inflammatoriske tarmsykdommer eller funksjonelle magetarmtilstander som funksjonell dyspepsi og irritabel tarm har positive effekter av moderat fysisk aktivitet. Det er uklart hvordan disse sykdommene reagerer på mer ekstreme fysiske belastninger, men det kan tenkes at det er ugunstig.

Forskerne fant flere strategier som kan forhindre eller redusere alvorlighetsgraden av treningsutløste magetarmlekkasjer ("gastrointestinal permeability"). F.eks. ved inntak av karbohydrater under aktivitet, samt å unngå bruk av NSAIDs og kosttilskudd.

 

Kilder

Referanser

  1. Costa RJS, Snipe R, Camões-Costa V, Scheer BV, Murray A. The impact of gastrointestinal symptoms and dermatological injuries on nutritional intake and hydration status during ultramarathon events. Sports Med- Open. 2016;2:1-14.
  2. Costa RJS, Miall A, Khoo A, et al. Gut-training: the impact of two weeks repetitive gut-challenge during exercise on gastrointestinal status, glucose availability, fuel kinetics, and running performance. Appl Physiol Nutri Metab 2017 May;42(5):547-557. PMID: 28177715. PubMed
  3. Costa RJS, Snipe RMJ, Kitic CM, Gibson PR. Systematic review: exercise-induced gastrointestinal syndrome-implications for health and intestinal disease. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Aug;46(3):246-265. pmid:28589631 PubMed