Nyhetsartikkel

Hjelper fysisk aktivitet mot forstoppelse?

Forstoppelse er en meget utbredt plage, særlig blant eldre mennesker og kvinner. Ett av mange behandlingsråd er økt fysisk aktivitet, men hjelper det?

Forstoppelse er en forstyrrelse i mage-tarmkanalen som kan resultere i sjelden avføring og vanskelig avføringspassasje med smerter og ubehag. Patogenesen er multifaktoriell med fokus på genetisk disposisjon, sosioøkonomisk status, lavt fiberinntak, mangelfullt væskeinntak, manglende mobilitet, forstyrrelse i hormonbalansen, bivirkninger av medisiner1.

Treningsterapi har vist god effekt som et middel til å behandle ulike tarmsykdommer, men dets rolle i behandlingen av forstoppelse er fortsatt uklar. Hensikten med denne studien publisert i Scandinavian Journal of Gastroenterology2 var å analysere effekten av trening på forstoppelse ved hjelp av en systematisk oversikt og metaanalyse.

Totalt inngikk ni randomiserte, kontrollerte studier med 680 deltakere i analysen. Åtte studier involverte aerobe aktiviteter, mens bare én studie involverte anaerobe øvelser. De aerobe øvelsene var Qigong (kinesisk puste- og bevegelsesteknikker), gange og fysisk bevegelse.

Resultatene indikerte at fysisk aktivitet signifikant forbedret symptomene på forstoppelse: relativ risiko 1.97, 95% KI 1.19-3.27. Subgruppe analyser viste at aerobe aktiviteter hadde en gunstig effekt på forstoppelse: relativ risiko 2.42, 95% KI 1.34-4.36. En studie som evaluerte styrketrening, fant ingen signifikant effekt av slik trening.

Forskerne tar forbehold for at kvaliteten på de underliggende studiene ikke var optimal, men de konkluderer at resultatene tyder på at trening kan være et gjennomførbart og effektivt behandlingsalternativ for pasienter med forstoppelse. På grunn av metodologiske mangler kan den virkelige effekten av denne intervensjonen imidlertid ikke bestemmes definitivt. Forskere bør derfor utforme mer rigorøse studier for å evaluere effekten av trening på forstoppelse.

Kilder

Referanser

  1. Forootan M, Bagheri N, Darvishi M. Chronic constipation: A review of literature. Medicine (Baltimore). 2018;97(20):e10631. doi:10.1097/MD.0000000000010631 DOI
  2. Gao R, Tao Y, Zhou C, et al. Exercise therapy in patients with constipation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Scand J Gastroenterol. 2019;54(2):169-177. doi:10.1080/00365521.2019.1568544 DOI