Nyhetsartikkel

Hjelper remdesivir mot covid-19?

En rekke studier er gjennomført med remdesivir ved covid-19. Resultatene spriker, men kanskje har "timingen" for når og til hvem behandlingen gis, betydning?

Solidarity studien er en internasjonal klinisk studie med det formål å finne en effektiv behandling for covid-191. Ansvarlige for studien er Verdens Helseorganisasjon og ulike partnere. Per 12. oktober var det inkludert over 12 000 pasienter ved 500 ulike sykehus i 30 land spredt rundt i verden.

Solidarity studien bruker tre ulike utfall som må for effekt: mortalitet, behov for assistert ventilasjon og varighet av sykehusopphold. Fire medikamenter sammenlignes med standardbehandling. De fire er remdesivir, hydroksyklorokin, lopinavir/ritonavir og interferon.

Det er planen at andre behandlingsmuligheter vil bli lagt til Solidarity studien i tiden som kommer.

Status per 16. oktober 2020 viser at de fire medikamentene har liten eller ingen effekt på mortalitet, behov for assistert ventilasjon eller varighet av sykehusopphold. Bare kortikosteroider har vist effekt ved alvorlig og kritisk covid-19.

Den senere tid har det vært stor oppmerksomhet rundt effekten av remdesivir, blant annet fordi president Donald Trump ble behandlet med denne medisinen.

Remdesivir er en hemmer av den virale RNA-avhengige RNA-polymerasen som er nødvendig i den virale replikasjonsprosessen. Legemidlet har blitt brukt som nødmedisin mange steder fra de tidlige dagene av pandemien. En rekke studier med remdesivir er gjennomført. Resultatene er blandet. Noen finner effekt, andre ikke2. Det kan se ut til at remdesivir hos noen gir raskere tilfriskning3

En dobbel-blind, randomisert, placebo-kontrollert studie publisert 8. oktober i New England Journal of Medicine finner at remdesivir gitt i opptil 10 dager bedrer mediantiden til recovery sammenlignet med placebo - 10 dager versus 15 dager - blant hospitaliserte pasienter med funn forenlig med nedre luftveisinfeksjon. Selv om mortaliteten var lavere i remdesivir-gruppen etter 15 dager, så var det ingen signifikant forskjell etter 29 dager.

Det kan se ut som om tidspunktet for når behandlingen med remdesivir starter, er av betydning4. Remdesivir virker ved å blokkere RNA-polymerase og stanser prosessen med å lage kopierer av viruset. Dersom remdesivir blir gitt sent i sykdomsforløpet, er det allerede millioner av kopier av viruset, så å blokkere replikasjonen av viruset på dette tidspunktet gir liten mening. Det samme gjelder tidlig i forløpet, da er det lite replikasjon av viruset, så blokkering synes ikke å ha særlig effekt da heller.

I N Engl J Med-studien ble pasientene inndelt i fire grupper basert på alvorlighetsgrad: de som ikke behøvde oksygen, de som behøvde oksygen, de som behøvde stor oksygentilførsel og de som måtte ha mekanisk ventilasjon. Resultatene viste at de sykeste og de friskeste pasientene hadde ingen nytte av behandlingen. Gruppene som behøvde oksygen uten respirator, hadde størst nytte av behandlingen.

Så kanskje å blokkere kopieringen av viruset med remdesivir på riktig tidspunkt og ved riktig alvorlighetsgrad er løsningen.

23. oktober godkjente the U.S. Food and Drug Administration (FDA) det antivirale midlet Veklury (remdesivir) for bruk hos personer over 12 år i behandlingen av covid-19 i sykehus.

Kilder

Referanser

  1. WHO. “Solidarity” clinical trial for COVID-19 treatments. Siden besøkt 26. oktober 2020. www.who.int
  2. Wang Y, Zhang D, Du G, et al. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial published correction appears in Lancet. 2020 May 30;395(10238):1694. Lancet. 2020;395(10236):1569-1578. doi:10.1016/S0140-6736(20)31022-9 DOI
  3. NIH clinical trial shows Remdesivir accelerates recovery from advanced COVID-19. (April 29, 2020) www.nih.gov
  4. Lin P. It’s approved - Remdesivir for COVID-19. Practice Update, October 21, 2020. www.practiceupdate.com