Nyhetsartikkel

Hjelper salisylat mot demens?

Acetylsalisylsyre brukes i forebyggende behandling av kardiovaskulær sykdom, men har preparatet noen effekt på demens?

Acetylsalisylsyre er i utstrakt bruk i forebyggende behandling av kardiovaskulær sykdom, men preparatet er også forbundet med økt risiko for blødning. Nettoeffekten av acetylsalisylsyre på demens og kognitiv svekkelse er usikker.

I ASCEND-studien som ble gjennomført i Storbritannia og inkluderte 15 427 personer 40 år eller eldre med diabetes uten tegn på kardiovaskulær sykdom eller demens, ble deltakerne randomisert til acetylsalisylsyre 100 mg eller placebo. Oppfølgingstiden var i gjennomsnitt 7.4 år. Studien er publisert i European Heart Journal1.

Før oppstart av studien var det definert kriterier for påvisning av demens, kognitiv svikt eller forvirring. Studien viste at demens forekom med samme hyppighet blant de i acetylsalisylsyre-gruppen og i placebo-gruppen: henholdsvis 548 deltakere (7,1 prosent) versus 598 (7.8 prosent), noe som ga et rate ratio på 0.91 og 95% KI 0.81-1.02. Samtidig økte risikoen for gastrointestinal eller intrakraniell blødning med 29 prosent.

Forfatterne konkluderer at acetylsalisylsyre synes å ha liten effekt på risikoen for demens. Forsøk eller metaanalyser med større totalt antall tilfeller av demenstilfeller behøves for å øke statistisk kraft for å vurdere om acetylsalysylsyre brukt over mange år i beste fall kan ha en beskjeden effekt på risikoen for å få demens.

Funnene ASCEND-studien er i tråd med resultatene fra to nylige studier av lavdosert acetylsalisylsyre som et primært forebyggende middel mot demens2. Det gjelder ARRIVE-studien3 og ASPREE-studien4, ingen av disse store studiene viste noen beskyttende effekt av acetylsalisylsyre mot demens. 

 

Kilder

Referanser

  1. Parish S, Mafham M, Offer A, et al. Effects of aspirin on dementia and cognitive function in diabetic patients: the ASCEND trial published online ahead of print, 2022 Apr 8. Eur Heart J. 2022;ehac179. doi:10.1093/eurheartj/ehac179 DOI
  2. US Preventive Services Task Force, Davidson KW, Barry MJ, et al. Aspirin Use to Prevent Cardiovascular Disease: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2022;327(16):1577-1584. doi:10.1001/jama.2022.4983 DOI
  3. Gaziano JM, Brotons C, Coppolecchia R, et al. Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events in patients at moderate risk of cardiovascular disease (ARRIVE): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2018;392(10152):1036-1046. doi:10.1016/S0140-6736(18)31924-X DOI
  4. McNeil JJ, Wolfe R, Woods RL, et al; ASPREE Investigator Group. Effect of aspirin on cardiovascular events and bleeding in the healthy elderly. N Engl J Med. 2018;379(16):1509-1518. doi:10.1056/NEJMoa1805819 DOI