Nyhetsartikkel

Hjemmetest for livmorhalskreft

Årlig får rundt 300 kvinner i Norge livmorhalskreft. Halvparten av tilfellene oppstår hos kvinner som ikke følger screeningprogrammet for livmorhalskreft. Hjemmetest for forstadier til livmorhalskreft kan øke deltakelsen i screeningprogrammet.

Temaside om Korona

Screening for livmorhalskreft innebærer regelmessig gynekologisk undersøkelse med prøvetaking fra livmorhalsen hvert tredje eller hvert femte år hos kvinner mellom 25 og 69 år. En stor andel av prøvene blir tatt hos fastlegen og seks til sju av ti kvinner møter etter anbefalt hyppighet i screeningprogrammet. Hjemmetest kan være en effektiv måte å få undersøkt kvinner som ikke møter i screeningprogrammet for livmorhalskreft.

Effektiv hjemmetest

Det er forsket på hjemmetester i flere år. Forskere i Belgia, USA og Australia har nå publisert en metaanalyse som ser på hvor nøyaktige ulike hjemmetester er til å påvise forstadier av livmorhalskreft (CIN2 og CIN3), og effekten på deltakelse i screeningprogram1. Testene ble vist å ha en sensitivitet på opptil 96 prosent, og PCR-basert hjemmetest ble funnet å være like nøyaktig som legeutført test. Det var forskjeller i nøyaktighet mellom ulike typer testutstyr og analysemetoder, samt ut ifra tid fra prøvetaking til analyse av prøven. Deltakelsen i screeningprogrammet var 7-40% økt ved hjemmetest avhengig av hvordan kvinnene ble invitert til å delta (per brev, kampanjer, dør-til-dør aksjoner).

Studier i Norge

Kreftregisteret har gjennomført studier på hjemmetest for høyrisiko HPV for å avdekke forstadier til livmorhalskreft. Resultatene har blant annet vist at kvinnene var fornøyde med denne måten å ta prøven på, og at deltakelsen i screeningprogrammet økte. De fant at testen kunne fange opp like mange alvorlige celleforandringer som en legeutført prøve2. Det pågår studier i regi av Kreftregisteret som ser videre på bruken av hjemmetester, blant annet hvordan best følge opp de kvinnene som får påvist høyrisko HPV etter en hjemmetest. 

Innføring av hjemmetest

I blant annet Australia og Nederland er hjemmetest for livmorhalskreft tatt inn i retningslinjene for screening for livmorhalskreft. I Danmark tilbys hjemmetest til kvinner som ikke har møtt til prøvetaking i screeningprogrammet. Det kan se ut til at vi er ett skritt nærmere å ta i bruk hjemmetester ved screening for livmorhalskreft også i Norge.

Kilder

Referanser

  1. Arbyn M, Smith SB, Temin S et al. Detecting cervical precancer and reaching underscreened women by using HPV testing on self samples: updated meta-analyses. BMJ 2018. doi:https://doi.org/10.1136/bmj.k4823
  2. Leinonen MK, Schee K, Jonassen CM et al. Safety and acceptability of human papillomavirus testing of self-collected specimens: A methodologic study of the impact of collection devices and HPV assays on sensitivity for cervical cancer and high-grade lesions. J Clin Virol 2018; 99-100: 22-30. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcv.2017.12.008