Nyhetsartikkel

Hjernerystelse - hvor raskt bør et barn tilbake på skolen?

Hvor raskt bør et barn tilbake på skolen etter en hjernerystelse? Anbefalingene spriker. En canadisk studie har sett på dette.

De fleste retningslinjer anbefaler 24 til 48 timer med fysisk og kognitiv hvile, etterfulgt av gradvis økende aktivitet1-2. Det finnes imidlertid lite dokumentasjon på hvor lenge barnet bør være borte fra skolen. En studie viser at 72 prosent mister minst 1 dag3, og fravær i 2 til 5 dager er vanlig2. Resultatene spriker når det gjelder følgene av langvarig versus kortvarig kognitiv hvile etter en hjernerystelse. Noen finner at langvarig hvile fører til lengre restitusjon4, andre det motsatte5.

Det er god dokumentasjon på at tidlig gjenopptakelse av fysisk aktivitet er gunstig for tilfriskningen etter hjernerystelse6-7, men det mangler prospektive studier på timing versus symptomer.

Formålet med denne prospektive, multisenter kohortstudien fra Canada publisert i JAMA Network Open8 var å undersøke den vanlige tiden det tok for barn å vende tilbake til skolen etter en hjernerystelse, samt å undersøke om tidlig gjenopptakelse av skolegang påvirket symptomer 14 dager etter ulykken.

Deltakerne var 1630 barn og ungdommer i alderen 5 til 18 år som hadde hatt en akutt hjernerystelse. Gjennomsnittsalderen var 12 år og 38 prosent var jenter. Gjennomsnittlig fravær fra skolen var

 • Alder 5-7 år: 2,6 dager
 • Alder 8-12 år: 3,3 dager
 • Alder 13-18 år: 4,7 dager

Tidlig tilbake til skolen var assosiert med færre symptomer 14 dager etter skaden for de i aldersgruppene 8-12 år og 13-18 år, men ikke for de i 5-7 års aldersgruppen. Sammenhengen mellom tidlig gjenopptakelse av skolegang og lavere symptombelastning var sterkere hos individer med mer uttalte symptomer på skadetidspunktet, bortsett fra de i alderen 5 til 7 år.

I denne kohortstudien av ungdom i alderen 5 til 18 år, støttet disse resultatene oppfatningen om at langvarig fravær fra skolen og andre livsaktiviteter etter en hjernerystelse, kan være uheldig for restitusjonen. En tidlig retur til skolen kan være assosiert med lavere symptombyrde og til slutt raskere restitusjon.

Forfatterne understreker at dette var en observasjonsstudie, og barna/ungdommene ble ikke randomisert til ulike opplegg. Derfor kan ikke studien si noe om kausalitet. Skolefraværet kan være begrunnet i alvorlighetsgraden av symptomene, behandlingsanbefalinger og tidligere erfaringer med hjernerystelse. Ulike råd og anbefalinger som ikke ble registrert, kan ha påvirket hvor raskt barnet/ungdommen startet opp på skolen igjen.

Kilder

Referanser

 1. Lumba-Brown A, Yeates KO, Sarmiento K, et al. Centers for Disease Control and Prevention guideline on the diagnosis and management of mild traumatic brain injury among children. JAMA Pediatr. 2018;172(11):e182853. doi:10.1001/JAMAPEDIATRICS.2018.2853 DOI
 2. Purcell LK, Davis GA, Gioia GA. What factors must be considered in ‘return to school’ following concussion and what strategies or accommodations should be followed: a systematic review. Br J Sports Med. 2019;53(4):250. doi:10.1136/BJSPORTS-2017-097853 DOI
 3. Grubenhoff JA, Deakyne SJ, Comstock RD, Kirkwood MW, Bajaj L. Outpatient follow-up and return to school after emergency department evaluation among children with persistent post-concussion symptoms. Brain Inj. 2015;29(10):1186-1191. doi:10.3109/02699052.2015.1035325 DOI
 4. Thomas DG, Apps JN, Hoffmann RG, McCrea M, Hammeke T. Benefits of strict rest after acute concussion: a randomized controlled trial. Pediatrics. 2015;135(2):213-223. doi:10.1542/peds.2014-0966 DOI
 5. Makki AY, Leddy J, Hinds A, et al. School attendance and symptoms in adolescents after sport-related concussion. Glob Pediatr Heal. 2016;3. doi:10.1177/2333794X16630493 DOI
 6. Ledoux A-A, Barrowman N, Bijelić V, et al; PERC PedCARE Concussion team. Is early activity resumption after paediatric concussion safe and does it reduce symptom burden at 2 weeks post injury: the pediatric concussion assessment of rest and exertion (PedCARE) multicentre randomised clinical trial. Br J Sports Med. 2022;56(5):271-278. doi:10.1136/bjsports-2021-105030 DOI
 7. Leddy JJ, Master CL, Mannix R, et al. Early targeted heart rate aerobic exercise versus placebo stretching for sport-related concussion in adolescents: a randomised controlled trial. Lancet Child Adolesc Health. 2021;5(11):792-799. doi:10.1016/S2352-4642(21)00267-4 DOI
 8. Vaughan CG, Ledoux A, Sady MD, et al. Association Between Early Return to School Following Acute Concussion and Symptom Burden at 2 Weeks Postinjury. JAMA Netw Open. 2023;6(1):e2251839. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.51839 DOI