Nyhetsartikkel

Hjernerystelse - hvorfor får noen kroniske symptomer?

Bare halvparten av de med hjernerystelse oppnår full tilfriskning etter 6 måneder ifølge en studie. Endringer i thalamus ser ut til å spille en sentral rolle.

Kroniske symptomer etter en hjernerystelse med mild traumatisk hjerneskade (mTBI) er vanlig. Symptomene inkluderer depresjon, kognitiv svikt, hodepine og tretthet. Over halvparten av mTBI-pasienter rapporterer tre eller flere symptomer 6 måneder etter skade1. Til tross for dette er klinisk behandling og utfallsprognose ved mTBI dårlig.

Mens klinikere ofte forutsier at 90 prosent av pasienter rammet av hjernerystelse vil ha kommet seg helt etter 6 måneder, tyder nye bevis på at faktisk bare halvparten oppnår full bedring2. Noe som kan innebære at en betydelig andel av pasientene kanskje ikke får tilstrekkelig behandling etter skade. Problemet er at vi vet ikke hvem som kommer til å få langvarige symptomer i tiden like etter at skaden har skjedd.

Thalamisk funksjonell integritet er spesielt sårbar ved mTBI og kan være relatert til langsiktige utfall, men krever videre undersøkelse. I den aktuelle kohortstudien publisert i Brain3 sammenlignet forskerne strukturell MR og funksjonell MR i hvile hos 108 pasienter med hjernerystelse og en Glasgow Coma Scale (GCS) på 13–15 og normal CT, med 76 kontroller. De undersøkte om akutte endringer i thalamus funksjonelle konnektivitet var tidlige markører for vedvarende symptomer og utforsket nevrokjemiske assosiasjoner til funnene ved å bruke PET-data.

Av mTBI-kohorten hadde 47 prosent ufullstendig restitusjon 6 måneder etter skade. Til tross for fravær av strukturelle endringer, fant forskerne at hjernerystelse var assosiert med økt konnektivitet mellom thalamus og resten av hjernen, med spesifikke endringer i individuelle thalamuskjerner. Forskerne tolker dette som at thalamus forsøker å overkompensere for forventet skade, og at dette ser ut til å forklare noen av de langvarige symptomene som pasientene opplever.

Akutte fMRI-markører kunne identifisere de med kroniske symptomer etter hjernerystelsen. Dessuten var emosjonelle og kognitive symptomer assosiert med endringer i thalamus funksjonelle konnektivitet til kjente serotonerge og noradrenerge mål.

Funnene tyder på at kroniske symptomer kan ha grunnlag i tidlig thalamisk patofysiologi. Dette kan hjelpe til med å identifisere pasienter med risiko for kroniske symptomer etter hjernerystelse som følge av mTBI, noe som kan gi grunnlag for utvikling av nye terapier og mer presist kunne angi hvem som vil ha nytte av slik behandling.

Kilder

Referanser

  1. Machamer J, Temkin N, Dikmen S, et al. Symptom Frequency and Persistence in the First Year after Traumatic Brain Injury: A TRACK-TBI Study. J Neurotrauma. 2022;39(5-6):358-370. doi:10.1089/neu.2021.0348 DOI
  2. Korley FK, Peacock WF, Eckner JT, et al. Clinical Gestalt for Early Prediction of Delayed Functional and Symptomatic Recovery From Mild Traumatic Brain Injury Is Inadequate. Acad Emerg Med. 2019;26(12):1384-1387. doi:10.1111/acem.13844 DOI
  3. Woodrow RE, Winzeck S, Luppi AI, et al. Acute thalamic connectivity precedes chronic post-concussive symptoms in mild traumatic brain injury published online ahead of print, 2023 Feb 22. Brain. 2023;awad056. doi:10.1093/brain/awad056 DOI