Nyhetsartikkel

Hjernerystelse i sport, tidlig aerobisk trening påskynder tilfriskning

En tredjedel av alle ungdommer med sportsrelatert hjernerystelse har fortsatt symptomer en måned etter skaden. Kan recovery påskyndes?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Blant barn og ungdommer som har vært utsatt for hjernerystelse, vedvarer symptomer mer enn 1 måned hos en tredjedel.

I en multisenter, randomisert, kontrollert studie fra Nord-Amerika ble 103 idrettsutøvere i alderen 13 til 18 år inkludert i en studie innen 10 dager etter en hjernerystelse1. Utøverne ble randomisert enten til økende aerobisk trening på ergometersykkel eller tredemølle eller til tøyningsøvelser i kontrollgruppen. Intensiteten i treningen skulle være under symptomnivå (subsymptom).

Median tid mellom skaden og recovery var kortere i den aerobiske treningsgruppen versus tøyningsgruppen, 13 vs 17 dager (p=0.009). Insidensen av forsinket recovery (≥30 dager) var lavere i den aerobiske treningsgruppen, 4% vs 14% (p=0.08). Graden av symptomer i etterforløpet falt raskere med aerobisk trening. Det var ingen bivirkninger, men en person trakk seg fra studien etter å ha opplevd kraftige symptomer under en test på tredemøllen.

Forskerne konkluderer at blant ungdommer som har vært utsatt for en sportsrelatert hjernerystelse, og som starter med aerobisk trening med en intensitet som ikke gir symptomer i løpet av den første uken etter skaden, så påskynder slik trening recovery. 

Kilder

Referanser

  1. Leddy JJ, Haider MN, Ellis MJ, et al. Early Subthreshold Aerobic Exercise for Sport-Related Concussion: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2019 Feb 4. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2018.4397.