Nyhetsartikkel

Hjernerystelser i fotball - kjønnsforskjeller

Hjernerystelser er ikke uvanlige i fotball. Det er bekymringer knyttet til kortsiktige og langsiktige følger av slike skader. Men er risikoen for og håndteringen av hjernerystelser den samme blant jenter og gutter?

Temaside om Korona

Det er bekymring knyttet til de umiddelbare og langsiktige konsekvensene av hjernerystelse i idretten1-2. Funn gir mistanke om en sammenheng mellom episoder med hjernerystelse, særlig gjentatte hjernerystelser, og økt risiko for å utvikle nevrodegenerative sykdommer som kronisk traumatisk encefalopati og Alzheimers sykdom3-4. En rekke studier tyder på at kvinnelige utøvere har økt risiko for hjernerystelse sammenlignet med menn i idretter der reglene er de samme5-7.

I en prospektiv kohortstudie fra videregående skoler i USA8 var formålet å se om det var noen kjønnsforskjeller ved sportsrelaterte hjernerystelser når det gjelder risiko, mekanisme, behandling og rehabilitering. Deltakerne i studien var mannlige og kvinnelige fotballspillere i Michigan.

Totalt inngikk 43 741 mannlige og 39 637 kvinnelige fotballspillere. I løpet av de 3 årene studien pågikk ble det rapportert om 1507 tilfeller av hjernerystelse, 557 gutter (37 prosent) og 950 jenter (63 prosent). Risikoen for hjernerystelse var signifikant høyere blant jenter (risiko ratio 1.88, 95% KI 1.69-2.09). Hjernerystelser blant guttene skyldtes oftest kollisjon med andre spillere (48 prosent), mens årsaken blant jentene oftere var kollisjon/støt med andre ting, for eksempel målstolpene eller ballen. Gutter med hodeskader ble oftere tatt ut av spillet når skaden oppstod enn jenter (odds ratio 1.54, 95% KI 1.15-2.06). Guttene returnerte til aktivt spill i gjennomsnitt 2 dager tidligere enn jentene (median 10 dager versus 12 dager).

Forfatterne konkluderer at det var kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter i risikoen for sportsrelaterte hjernerystelser, hvordan skaden oppstod, den umiddelbare håndteringen av skaden og utfallet av skadene. Studien er et varsko om disse forskjellene og demonstrerer et behov for å forbedre tiltakene blant jenter som utsettes for hodeskade.

Kilder

Referanser

  1. McCrory P, Meeuwisse W, Dvořák J, et al. Consensus statement on concussion in sport-the 5 th International Conference on Concussion in Sport held in Berlin, October 2016. Br J Sports Med. 2017;51(11):838-847. doi:10.1136/bjsports-2017-097699 DOI
  2. Wilson L, Stewart W, Dams-O’Connor K, et al. The chronic and evolving neurological consequences of traumatic brain injury. Lancet Neurol. 2017;16(10):813-825. doi:10.1016/S1474-4422(17)30279-X DOI
  3. Smith DH, Stewart W. ‘Concussion’ is not a true diagnosis. Nat Rev Neurol. 2020;16(9):457-458. doi:10.1038/s41582-020-0382-y DOI
  4. Hay J, Johnson VE, Smith DH, Stewart W. Chronic traumatic encephalopathy: the neuropathological legacy of traumatic brain injury. Annu Rev Pathol. 2016;11:21-45. doi:10.1146/annurev-pathol-012615-044116 DOI
  5. Kerr ZY, Campbell KR, Fraser MA, et al. Head impact locations in U.S. high school boys’ and girls’ soccer concussions, 2012/13-2015/16. J Neurotrauma. 2019;36(13):2073-2082. doi:10.1089/neu.2017.5319 DOI
  6. Putukian M, D’Alonzo BA, Campbell-McGovern CS, Wiebe DJ. The Ivy League-Big Ten epidemiology of concussion study: a report on methods and first findings. Am J Sports Med. 2019;47(5):1236-1247. doi:10.1177/0363546519830100 DOI
  7. Bretzin AC, Covassin T, Fox ME, et al. Sex differences in the clinical incidence of concussions, missed school days, and time loss in high school student-athletes: part 1. Am J Sports Med. 2018;46(9):2263-2269. doi:10.1177/0363546518778251 DOI
  8. Bretzin AC, Covassin T, Wiebe DJ, Stewart W. Association of sex with adolescent soccer concussion incidence and characteristics. JAMA Netw Open2021;4:e218191. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.8191 DOI