Nyhetsartikkel

Hjertestans hos kritisk syke med covid-19 innlagt i sykehus

Hvordan går det med kritisk syke pasienter med covid-19 som er innlagt i sykehus og som får hjertestans?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Rapporter fra sykehus kan tyde på at resuscitasjon ved hjertestans hos kritisk syke pasienter med covid-19 er nytteløst1. Det mangler imidlertid gode data på dette. To små studier tyder på at overlevelsen er svært lav. I en studie av 151 pasienter med hjertestans i sykehus fra Wuhan, Kina, overlevde bare 3 prosent frem til 30 dager2. I en annen studie fra New York som inkluderte 31 pasienter med hjertestans i sykehus, var det ingen som overlevde3.

I en multisenter, kohort studie fra USA publisert i BMJ4 var formålet å beregne insidens, risikofaktorer og utfall forbundet med hjertestans og hjertelunge-gjenoppliving blant kritisk syke pasienter med covid-19. Materialet var innhentet fra 68 geografisk spredte intensivenheter over hele USA. Hovedutfallsmålet var hjertestans innen 14 dager etter innleggelse i intensivenhet og mortalitet i sykehus.

Blant 5019 kritisk syke pasienter med covid-19 hadde 701 (14 prosent) hjertestans og 400 (57 prosent) av disse ble behandlet med hjertelunge-gjenoppliving. Karakteristika ved de som hadde hjertestans, var at de var eldre (gjennomsnittsalder 63 år), hadde flere komorbide tilstander, var oftere innlagt i sykehus med et lite antall intensivsenger sammenlignet med de som ikke hadde hjertestans. Pasientene som mottok hjertelunge-gjenoppliving, var yngre enn de som ikke mottok slik behandling (gjennomsnittsalder 61 vs 67 år).

48 av de 400 pasientene (12 prosent) som det ble forsøkt hjertelunge-gjenoppliving på, overlevde, og bare 28 av de 400 (7 prosent) ble utskrevet fra sykehuset med normal eller mild nedsatt nevrologisk status. Overlevelse var forskjellig i forhold til alder, 11 av 52 pasienter (21 prosent) yngre enn 45 år overlevde sammenlignet med 1 av 34 (3 prosent) av de 80 år eller eldre.

Konklusjon: Hjertestans er vanlig blant kritisk syke pasienter med covid-19 og er forbundet med lav overlevelse, særlig blant eldre pasienter.

Kilder

Referanser

  1. Kramer DB, Lo B, Dickert NW. CPR in the covid-19 era - an ethical framework. N Engl J Med 2020;383:e6 doi:10.1056/NEJMp2010758. DOI
  2. Shao F, Xu S, Ma X, Xu Z, Lyu J, Ng M, et al. In-hospital cardiac arrest outcomes among patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China. Resuscitation 2020;151:18-23. doi:10.1016/j.resuscitation.2020.04.005. DOI
  3. Sheth V, Chishti I, Rothman A, et al. Outcomes of in-hospital cardiac arrest in patients with COVID-19 in New York City. Resuscitation 2020;155:3-5. doi:10.1016/j.resuscitation.2020.07.011. DOI
  4. Hayek Salim S, Brenner Samantha K, Azam Tariq U, et al. In-hospital cardiac arrest in critically ill patients with covid-19: multicenter cohort study BMJ 2020; 371 :m3513. www.bmj.com