Nyhetsartikkel

Høreapparat fører til færre fall blant eldre

Nedsatt hørsel øker risikoen for fall blant eldre mennesker. Kan bruk av høreapparat redusere risikoen for fall?

Fall og konsekvenser av fall koster samfunnet store summer. Eldre voksne med hørselstap har 2,4 ganger høyere risiko for fall enn sine normalthørende jevnaldrende1. Eksisterende forskning er usikker på om høreapparater kan oppveie denne økte fallrisikoen, og ingen tidligere studier har vurdert om resultatene var forskjellige basert på konsistensen av høreapparatbruken.

I denne kohortstudien publisert i Journal of The American Geriatrics Society2 besvarte personer 60 år og eldre med bilateralt hørselstap en spørreundersøkelse om hørselstap, bruk av høreapparat og andre vanlige risikofaktorer for fall. Fallprevalens, samt fallrisiko, ble sammenlignet mellom høreapparatbrukere og ikke-brukere. En egen gruppe konsistente høreapparatbrukere (minst 4 timer daglig bruk i mer enn 1 år) ble også sammenlignet med inkonsekvente/ikke-brukere.

Resultatene viste at bruk av høreapparat var signifikant assosiert med lavere risiko for fall (odds ratio, OR 0,35). Mer konsekvent bruk av høreapparat (mer enn 4 timer per dag) var videre assosiert med en enda lavere risiko for fall (OR 0,32).

Forfatterne påpeker at helsepersonell som har ansvar for pasienter med hørselstap, bør gi pasientene råd om fordelene med å bruke høreapparat, spesielt de som allerede er i risiko for fall, siden denne studien antyder at bruk av høreapparat kan redusere risikoen for fall.

Kilder

Referanser

  1. Riska KM, Peskoe SB, Gordee A, Kuchibhatla M, Smith SL. Preliminary Evidence on the Impact of Hearing Aid Use on Falls Risk in Individuals With Self-Reported Hearing Loss published correction appears in Am J Audiol. 2021 Dec 9;30(4):1150. Am J Audiol. 2021;30(2):376-384. doi:10.1044/2021_AJA-20-00179
  2. Campos L, Prochazka A, Anderson M, Kaizer A, Foster C, Hullar T. Consistent hearing aid use is associated with lower fall prevalence and risk in older adults with hearing loss published online ahead of print, 2023 Jun 14. J Am Geriatr Soc. 2023;10.1111/jgs.18461. doi:10.1111/jgs.18461 DOI