Nyhetsartikkel

Høydosebehandling med vitamin D for å styrke beinmineral tettheten?

Hjelper det å ta høye doser med vitamin D for å styrke beinhelsen og unngå osteoporose?

Vitamin D-tilskudd anses som gunstig i forebyggingen og behandlingen av osteoporose. Det er dokumentert at tilskudd med D-vitamin har positive effekter på skjelettet hos personer med nivå av 25-hydroxyvitamin D på under 30 nmol/L1. Nylig publiserte metaanalyser gir imidlertid ikke støtte til større behandlingsgevinster med vitamin D ved osteoporose, for å forhindre fall eller for å unngå frakturer2-4. Få studier har vurdert effekten av høye doser med vitamin D over lengre tid, men studier har vist at en del pasienter bruker vitamin D i doser på minst 4000 IU per dag5.

I den aktuelle studien ønsket forskerne å vurdere den doseavhengige effekten av vitamin D-tilskudd på volumetrisk beinmineral tetthet (BMD) og styrke6.

Studien ble gjennomført i Canada over tre år og var en dobbelt-blindet, randomisert studie som inkluderte 311 friske personer uten osteoporose i alderen 55 til 70 år. På inklusjonstidspunktet hadde deltakerne et nivå av 25-hydroxyvitamin D på fra 30 til 125 nmol/L.

Det ble gitt daglige doser av vitamin D3 over 3 år i doser på 400 IU (n=109), 4000 IU (n=100) eller 10.000 IU (n=102). Kalsiumtilskudd til deltakerne ble sikret gjennom en kost som inneholdt mindre enn 1200 mg per dag.

Ved slutten av studien var radial volumetrisk BMD signifikant lavere både for gruppen som fikk 4000 IU og 10.000 IU sammenlignet med gruppen som fikk 400 IU. Tibial BMD var signifikant lavere for gruppen som fikk 10.000 IU. Ingen signifikante forskjeller ble påvist verken for radial eller tibial beinstyrke.

Forskerne konkluderer at det er ingen gevinster i form av styrket beinhelse med tilskudd av høydose vitamin D. Ytterligere forskning behøves for å avklare om slike doser er skadelige.

Kilder

Referanser

  1. Macdonald HM, Reid IR, Gamble GD, Fraser WD, Tang JC, Wood AD. 25-Hydroxyvitamin D threshold for the effects of vitamin D supplements on bone densityl. J Bone Miner Res. 2018;33(8):1464-1469. PubMed
  2. Reid IR, Bolland MJ, Grey A. Effects of vitamin D supplements on bone mineral density. Lancet. 2014;383(9912):146-155. PubMed
  3. Bolland MJ, Grey A, Avenell A. Effects of vitamin D supplementation on musculoskeletal health. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(11):847-858. PubMed
  4. Avenell A, Mak JCS, O’Connell D. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures in post-menopausal women and older men. Cochrane Database Syst Rev. 2014;39(4):CD000227. Cochrane (DOI)
  5. Rooney MR, Harnack L, Michos ED, et al. Trends in use of high-dose vitamin D supplements exceeding 1000 or 4000 international units daily, 1999-2014. JAMA. 2017;317(23):2448-2450. PubMed
  6. Burt LA, Billington EO, Rose MS, et al. Effect of High-Dose Vitamin D Supplementation on Volumetric Bone Density and Bone Strength. A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;322(8):736-745. doi:10.1001/jama.2019.11889 DOI