Nyhetsartikkel

Høyt natrium og lavt kalium øker kardiovaskulær risiko

Et høyt natriuminntak har lenge vært ansett som en risikofaktor for kardiovaskulær sykdom. Forskning har imidlertid ikke vist noen entydig sammenheng, noe som kan tilskrives mangelfulle målemetoder.

Et høyt natriuminntak er en hovedårsak til hypertensjon og er ansett å være en ledende kostholdsfaktor for kardiovaskulær sykdom1-2. Forskningen har likevel vist sprikende resultater, noe som kan tilskrives unøyaktige metoder for å beregne inntaket av natrium3.

I en studie fra USA publisert i New England Journal of Medicine4 målte forskerne utskillelsen av salter i urinen over en periode på flere dager, en metode som de anså å være mer nøyaktig. Deltakerne i studien kom fra seks prospektive kohortstudier av friske personer. Natrium og kalium utskillelsen ble vurdert ved hjelp av minst to 24 timers urinsamlinger per deltaker. Det primære utfallsmålet var kardiovaskulære hendelser - koronare revaskulariseringer, fatale eller ikke fatale hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Blant 10 709 deltakere med gjennomsnittsalder 52 år, hvorav 54 prosent var kvinner, oppstod 571 kardiovaskulære hendelser over en observasjonsperiode på knapt 9 år. Median 24 timers urinutskillelse av natrium var 3270 mg. Høyere natriumutskillelse, lavere kaliumutskillelse og et høyere natrium-til-kalium-forhold var alle assosiert med en signifikant høyere kardiovaskulær risiko i analyser som ble kontrollert for en rekke konfunderende faktorer.

I analyser der forskerne sammenliget den kvartilen med høyest natriumutskillelse med den laveste kvartilen, var hazard ratio (HR) 1.60 (95% KI 1.19-2.14). For kaliumutskillelse var tilsvarende HR 0.69 (95% KI 0.51-0.91). For natrium-kalium ratio var HR 1.62 (95% KI 1.25-2.10).  Hver økning av natriumutskillelsen med 1000 mg var forbundet med 18 prosents økning i risikoen for kardiovaskulær sykdom, mens hver 1000 mg økning i kaliumutskillelse ga en 18 prosents nedgang i risiko.

Forskerne konkluderer at høyt inntak av natrium og lavt inntak av kalium, målt som gjentatte 24 timers urinsamlinger, viste en dose-respons sammenheng med økt kardiovaskulær risiko. Funnene gir støtte til helsepolitiske tiltak om å oppfordre befolkningene til å redusere natriuminntaket og øke kaliuminntaket fra dagens nivå.

Kilder

Referanser

  1. GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2019;393:1958-1972. PubMed
  2. Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, et al. Global sodium consumption and death from cardiovascular causes. N Engl J Med 2014;371:624-634. New England Journal of Medicine
  3. Cobb LK, Anderson CA, Elliott P, et al. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes: a science advisory from the American Heart Association. Circulation 2014;129:1173-1186. Circulation
  4. Ma Y, He FJ, Sun Q, et al. 24-Hour Urinary Sodium and Potassium Excretion and Cardiovascular Risk. N Engl J Med. 2022;386(3):252-263. doi:10.1056/NEJMoa2109794 DOI