Nyhetsartikkel

HPV-vaksinen virker

Studier har vist at HPV-vaksinen reduserer insidensen av HPV typene 16 og 18, men hvor gode er resultatene når pasientene ikke inngår i studier?

Etter innføring av vaksinasjon har data fra en rekke studier vist en vesentlig reduksjon i risikoen for infeksjon med humant papilloma virus (HPV) typene 16 og 18 - som regnes som de viktigste årsakene til livmorhalskreft - i studier. Selv om man har forutsatt en reduksjon i risikoen for HPV 16/18 i befolkningen, er det viktig å bekrefte et slikt resultat også utenfor studier. Det er velkjent at det kan være en diskrepans mellom det som skjer i en studie med grundig oppfølging av pasientene, og det som skjer i det "virkelige" liv.

I en amerikansk studie som inkluderte 10.206 kvinner i alderen 18 til 39 år som hadde fått påvist enten cervikal intraepitelial neoplasi grad 2-3 eller adenocarcinoma in situ, registrerte forskerne insidensen av HPV 16/181. I perioden fra 2008 til 2014 sank insidensen fra 53 prosent til 44 prosent. HPV-vaksinasjon ble innført i USA i 2006.

Resultatene viser hvordan vaksinasjon av befolkningen allerede etter få år fører til en vesentlig reduksjon i forekomsten av de to typene HPV som er sterkt relatert til utviklingen av livmorhalskreft.

Livmorhalskreft utvikles over mange år, så det vil ta år før vi ser en faktisk reduksjon i insidensen av livmorhalskreft på verdensbasis. Men med den vesentlige reduksjonen av HPV 16/18 vi alt nå ser, er det åpenbart at vaksinen gjør akkurat det studiene har indikert.

Kilder

Referanser

  1. McClung NM, Gargano JW, Bennett NM, et al. Trends in Human Papillomavirus Vaccine Types 16 and 18 in Cervical Precancers, 2008–2014. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, published March 2019 . doi:10.1158/1055-9965.EPI-18-0885 DOI