Nyhetsartikkel

Hva er dødeligst: Influensa eller covid?

Ved starten av covid-pandemien mente mange at influensa var et dødeligere respiratorisk virus enn SARS-CoV-2, men den oppfatningen har endret seg.

Siden starten på covid-pandemien har det oppstått en rekke varianter av SARS-CoV-2 med ulik virulens og smittsomhet. Spørsmålet forskere i Sveits stilte seg, var hvilken infeksjon var den dødeligste, influensa eller covid, blant hospitaliserte pasienter. På det tidspunktet studien ble utført, var den dominerende virusvarianten omikron B1.1.529.

Fra før var det vist at omikronvarianten var forbundet med lavere risiko for sykehusinnleggelse og død enn deltavarianten, men omikronvarianten var mer smittsom1-4. Vaksineeffekten mot symptomatisk sykdom har vært lavere for omikron- versus deltavarianten5 og vaksinen, særlig etter en påfyllingsdose, reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og død1. Vaksinedekningen i Sveits var 69 prosent og cirka 55 prosent hadde blitt vaksinert de siste 6 månedene.

Sesonginfluensa blir monitorert årlig i Sveits. I perioden fra 2018 til 2022 var det de to undertypene influensa A H3N2 og H1N1 som dominerte, bare en minoritet hadde influensa B. Vaksinedekningen har variert mellom 28 og 38 prosent.

Det er likheter mellom covid-19 og influensa, to virus som hovedsakelig påvirker lungene, noe som resulterer i symptomer på øvre luftveisinfeksjon, som hoste, rennende nese, sår hals, feber, hodepine og tretthet. Begge kan være dødelige og overføres lett av respiratoriske partikler6. Flere studier har undersøkt sykehusutfall av covid-19 sammenlignet med influensa og funnet at covid-19 er assosiert med høyere risiko for død, ekstrapulmonal organdysfunksjon og høyere ressursbruk i helsetjenesten7-8.

Formålet med den aktuelle prospektive, multisenter kohortstudien publisert i JAMA Network Open9 var å sammenligne utfallet hos hospitaliserte pasienter med covid-19 versus influensa. Covid-dataene ble innhentet i perioden 15. januar til 15. mars 2022, mens influensa-dataene baserte seg på perioden fra januar 2018 til 15. mars 2022.

Totalt ble det inkludert 5212 pasienter, 3066 (59 prosent) med covid-19 og 2146 (41 prosent) med influensa. Kjønnssammensetningen av de to populasjonene var omtrent den samme. Pasientene med covid-19 var yngre, medianalder 71 år, mot 74 år for influensa. 214 pasienter med SARS-CoV-2 omikron-varianten døde (7,0 prosent) mot 95 pasienter med influensa (4,4 prosent). Et justert hazard ratio ble beregnet til 1.54 (95% KI 1.18-2.01). Like mange var under oppholdet innlagt på intensivenhet, 8,6 prosent med covid og 8,3 prosent med influensa.

Forskerne konkluderer at i denne prospektive multisenter kohortstudien var dødeligheten i sykehus signifikant høyere blant pasienter med SARS-CoV-2 omikron-variant versus de med influensa, mens andelen innlagte på intensivenhet var den samme.

Kilder

Referanser

  1. Nyberg T, Ferguson NM, Nash SG, et al; COVID-19 Genomics UK (COG-UK) consortium. Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death associated with SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) and Delta (B.1.617.2) variants in England: a cohort study. Lancet. 2022;399(10332):1303-1312. doi:10.1016/S0140-6736(22)00462-7 DOI
  2. Veneti L, Bøås H, Bråthen Kristoffersen A, et al. Reduced risk of hospitalisation among reported COVID-19 cases infected with the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 variant compared with the Delta variant, Norway, December 2021 to January 2022. Euro Surveill. 2022;27(4):2200077. doi:10.2807/1560-7917.ES.2022.27.4.2200077 DOI
  3. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, et al; Danish Covid-19 Genome Consortium. Risk of hospitalisation associated with infection with SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in Denmark: an observational cohort study. Lancet Infect Dis. 2021;21(11):1507-1517. doi:10.1016/S1473-3099(21)00290-5 DOI
  4. Bager P, Wohlfahrt J, Bhatt S, et al. Reduced risk of hospitalisation associated with infection with SARS-CoV-2 Omicron relative to Delta: a Danish cohort study. SSRN. Preprint posted January 14, 2022. doi:10.2139/ssrn.4008930 DOI
  5. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F, et al. COVID-19 vaccine effectiveness against the Omicron (B.1.1.529) variant. N Engl J Med. 2022;386(16):1532-1546. doi:10.1056/NEJMoa2119451 DOI
  6. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19): similarities and differences between COVID-19 and Influenza. September 30, 2021. Accessed March 20, 2022. www.who.int
  7. Ludwig M, Jacob J, Basedow F, Andersohn F, Walker J. Clinical outcomes and characteristics of patients hospitalized for influenza or COVID-19 in Germany. Int J Infect Dis. 2021;103:316-322. doi:10.1016/j.ijid.2020.11.204 DOI
  8. Fröhlich GM, De Kraker MEA, Abbas M, et al. Hospital outcomes of community-acquired COVID-19 versus influenza: insights from the Swiss hospital-based surveillance of influenza and COVID-19. Euro Surveill. 2022;27(1):2001848. doi:10.2807/1560-7917.ES.2022.27.1.2001848 DOI
  9. Portmann L, de Kraker MEA, Fröhlich G, et al. Hospital Outcomes of Community-Acquired SARS-CoV-2 Omicron Variant Infection Compared With Influenza Infection in Switzerland. JAMA Netw Open. 2023;6(2):e2255599. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.55599 DOI