Nyhetsartikkel

Hva er prognosen til intensivt behandlete pasienter med COVID-19 ?

En britisk rapport gir oss en foreløpig innsikt i omfanget av og karakteristika ved de som blir innlagt på intensivenheter, og de som blir respiratorbehandlet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvordan går det med hospitaliserte, intensivt behandlete pasienter med COVID-19 infeksjon? Britiske Intensive Care National Audit and Research Centre (ICNARC) rapporterer om alle bekreftede tilfeller frem til 3. april fra intensivenheter i England, Wales og Nord-Irland1. Rapporten omfatter 2249 pasienter innlagt på intensivenheter.

I rapporten tar forskerne forbehold når det gjelder dataene siden mange av pasientene fortsatt mottar intensivbehandling. Siden dette er en epidemi under utvikling, vil tallene være biased i retning av pasienter med kortere varighet av intensiv behandling - det vil si de som dør eller tilfriskner tidlig.

Totale tall

Av de 2249 pasientene er 346 døde, 344 har blitt utskrevet i live og 1559 pasienter er fortsatt innlagt på intensivenheter i sykehus. Gjennomsnittsalderen var 60 år. 73 prosent var menn. 38 prosent hadde en kroppsmasseindeks over 30. 93 prosent levde uten noen form for assistanse før innleggelsen. 63 prosent ble mekanisk ventilert innen de første 24 timene. 7 prosent hadde alvorlig underliggende sykdom.

30-dagers overlevelse var 70 prosent blant dem som ikke ble mekanisk ventilert de første 24 timene, mens den var 33 prosent blant de som umiddelbart ble lagt i respirator.

Respiratorbehandlete

388 pasienter ble respiratorbehandlet. Disse hadde en gjennomsnittsalder på 63 år, 73 prosent var menn. 89 prosent levde uten noen form for assistanse før innleggelsen. 83 prosent ble mekanisk ventilert i løpet av de første 24 timene. Vel 9 prosent hadde alvorlig underliggende sykdom. I løpet av den første 30-dagers perioden døde 261 pasienter (67 prosent) og 127 pasienter (33 prosent) var i live.

Pasienter med endelige utfallsdata

Blant de 690 pasientene forskerne har endelige data på, døde 29 pasienter (24 prosent) i aldersgruppen 16-49 år, 142 pasienter (46 prosent) i aldersgruppen 50-69 år og 175 pasienter (68 prosent) blant de som var 70 år eller eldre. Blant kvinnene var 86 døde (45 prosent) og blant menn var 259 døde (52 prosent).

Kilder

Referanser

  1. Intensive Care National Audit & Research Centre. ICNARC report on COVID-19 in critical care. 04 April 2020.