Nyhetsartikkel

Hvem har økt risiko for covid-19?

Eldre mennesker og personer med underliggende helseproblemer har økt risiko for å få alvorlig covid-19 dersom de blir infiserte, men hvor stor er denne risikogruppen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Erfaringer fra Kina, Europa og USA har vist at eldre mennesker og de med underliggende helseproblemer har økt risiko for å få alvorlig covid-19. WHO definerer alvorlig sykdom som en pasient med alvorlig akutt respiratorisk sykdom - det vil si feber og minst ett symptom eller tegn på luftveissykdom som hoste, kortpusthet og som trenger sykehusinnleggelse1. I en nylig rapport fra USA fant man underliggende tilstander hos 71 prosent av sykehusinnlagte pasienter med covid-19 og i 94 prosent av alle tilfeller som endte med død2.

WHO og ulike folkehelseinstitusjoner har utviklet retningslinjer for hvem som har økt risiko for alvorlig covid-19. Det gjelder personer med kardiovaskulær sykdom, kronisk nyresykdom, diabetes, kronisk lungesykdom og en rekke andre kroniske tilstander. Slike tilstander øker risikoen for sykehusbasert behandling som oksygentilskudd.

The Lancet presenterer i en artikkel en oversikt over omfanget av personer i økt risiko for alvorlig covid-19 og hvordan dette varierer3. Forfatterne estimerte antall personer med økt risiko for alvorlig covid-19 i forhold til alder, kjønn og land i 188 ulike land.

Forfatterne beregnet at 1.7 milliarder mennesker, 22 prosent av den globale befolkningen, hadde minst én underliggende tilstand som økte deres risiko for alvorlig covid-19 om de ble infiserte. Risikoen var under 5 prosent for de under 20 år og over 66 prosent for dem 70 år eller eldre. Forfatterne beregnet at 349 millioner mennesker, 4 prosent av verdens befolkning, har høy risiko for alvorlig covid-19 og vil behøve sykehusinnleggelse om de blir infiserte. Risikoen er under 1 prosent for de under 20 år og ca. 20 prosent for de som er 70 år eller eldre. Forfatterne beregnet også at 6 prosent av alle menn har høy risiko sammenlignet med 3 prosent av alle kvinner. Land med høy andel eldre hadde høyest risiko for alvorlig sykdom. Det samme gjaldt afrikanske land med høy forekomst av hiv/aids og små øynasjoner med høy prevalens av diabetes.

Forfatterne konkluderer at 1 av 5 personer i verden kan være i økt risiko for alvorlig covid-19 dersom de skulle bli infiserte, som følge av underliggende helseproblemer. Risikoen varierer imidlertid betydelig med alder. Estimatene er usikre, men de gir et utgangspunkt for å vurdere hvor mange individer som behøver å beskyttes eller vaksineres  ettersom denne globale pandemien fortsetter.

Kilder

Referanser

  1. WHO. Global Surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-19). March 20, 2020. www.who.int
  2. CDC COVID-19 Response Team. Preliminary estimates of the prevalence of selected underlying health conditions among patients with coronavirus disease 2019—United States, Centers for Disease Control and Prevention. February 12–March 28, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020; 69: 382-386. www.cdc.gov
  3. Clark A, Jit M, Warren-Gash C, et al. Global, regional, and national estimates of the population at increased risk of severe COVID-19 due to underlying health conditions in 2020: a modelling study. The Lancet, Global Health, June 15, 2020. www.thelancet.com