Nyhetsartikkel

Hvilke effekter har SGLT-2 hemmere på kroppssammensetningen?

SGLT-2 hemmere har en utvilsom gunstig vektreduserende effekt, noe som er positivt i behandlingen av type 2-diabetes og fedme. Men hva med effekten på muskelmassen?

Type 2-diabetes mellitus (T2DM) er nært korrelert til grad av overvekt og fedme som angis med kroppsmasseindeks (KMI). Ulempen med KMI er at verdien sier ingenting om vektfordeling, fettmasse og muskelmasse. Fettakkumulering og økt kroppsmasse er viktige endringer med kroppen hos mange av oss ettersom årene går, og endringene er forbundet med økt risiko for å utvikle T2DM1. Det har vist seg at T2DM er tettere relatert til fettdistribusjon, andel kroppsfett og skjelettmuskulatur enn KMI2.

Sarkopenisk fedme (SO) er en ny type komplekst syndrom karakterisert ved dobbel belastning av sarkopeni (lav muskelmasse, redusert muskelstyrke og fysisk dysfunksjon) og overflødig fett3. T2DM er nært knyttet til SO, og fedme er en vanlig risikofaktor for begge4. Kroppssammensetningsmålinger inkluderer kroppsvekt, KMI, midjeomkrets, fettmasse, prosentandel kroppsfett, muskelmasse, visceralt fettvev og subkutant fettvev, og utføres ved hjelp av ikke-invasive teknikker og spiller en nøkkelrolle i evalueringen av T2DM og SO5-6.

Natrium-glukose-kotransporter 2 (SGLT-2)-hemmere har vist seg å ha en vektreduserende effekt. Imidlertid advares det om at SGLT-2-hemmere bør brukes med forsiktighet fordi de kan øke risikoen for sarkopeni7. Effekten av SGLT-2-hemmere på kroppssammensetningen i T2DM er ikke entydig. I en studie publisert i PLoS One8 ble det utført en metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier for å evaluere effekten av SGLT-2-hemmere på kroppssammensetning ved T2DM.

18 studier med 1430 deltakere ble inkludert i metaanalysen. SGLT-2 hemmere reduserte i gjennomsnitt signifikant

 • kroppsvekten, vektreduksjon 2,73 kg
 • kroppsmasseindeksen, 1.13 kg/m2
 • midjemålet, 2,20 cm
 • visceralt fettområde, 14,79 cm2
 • subkutant fettområde, 23,27 cm2
 • fettmasse, 1,16 kg
 • skjelettmuskelmasse, 1,01 kg

Oppsummert viste metaanalysen at SGLT-2-hemmere forbedrer kroppssammensetningen i T2DM inkludert kroppsvekt, kroppsmasseindeks, midjeomkrets, visceralt fettområde, subkutant fettområde, prosentandel kroppsfett og fettmassereduksjon, men forårsaker negative effekter ved å redusere muskelmasse. Derfor, ifølge forfatterne, inntil mer bevis er oppnådd som bekrefter at SGLT-2-hemmere øker risikoen for sarkopeni, bør ikke bare fordelen på kroppssammensetningen, men også den negative effekten av reduksjonen i muskelmasse av SGLT-2-hemmere ved T2DM vurderes.

Kilder

Referanser

 1. Al-Sofiani ME, Ganji SS, Kalyani RR. Body composition changes in diabetes and aging. J Diabetes Complications. 2019. 33(6):451–459. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2019.03.007 DOI
 2. Han TS, Al-Gindan YY, Govan L, Hankey CR, Lean MEJ. Associations of BMI, waist circumference, body fat, and skeletal muscle with type 2 diabetes in adults. Acta Diabetologica. 2019. 8(56):947–954. doi: 10.1007/s00592-019-01328-3 . DOI
 3. Ji T, Li Y, Ma L. Sarcopenic Obesity: An Emerging Public Health Problem. Aging Dis. 2022. 13(2):379–388. doi: 10.14336/AD.2021.1006 . DOI
 4. Wang M, Tan Y, Shi Y, Wang X, Liao Z, Wei P. Diabetes and Sarcopenic Obesity: Pathogenesis, Diagnosis, and Treatments. Front Endocrinol (Lausanne), 2020. 11:568. doi: 10.3389/fendo.2020.00568 .
 5. Lin C, Yu N, Wu H, et al. Association of Body Composition with Type 2 Diabetes: A Retrospective Chart Review Study. Int J Environ Res Public Health. 2021. 18(9). 4421. doi: 10.3390/ijerph18094421 .
 6. Batsis JA, Villareal DT. Sarcopenic obesity in older adults: aetiology, epidemiology and treatment strategies. Nat Rev Endocrinol. 2018. 14(9): 513–537. doi: 10.1038/s41574-018-0062-9 . DOI
 7. Yabe D, Nishikino R, Kaneko M, Iwasaki M, Seino Y. Short-term impacts of sodium/glucose co-transporter 2 inhibitors in Japanese clinical practice:considerations for their appropriate use to avoid serious adverse events. Expert Opin Drug Saf. 2015. 14(6):795–800. doi: 10.1517/14740338.2015.1034105 . DOI
 8. Pan R, Zhang Y, Wang R, Xu Y, Ji H, Zhao Y. Effect of SGLT-2 inhibitors on body composition in patients with type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2022;17(12):e0279889. Published 2022 Dec 30. doi:10.1371/journal.pone.0279889 DOI