Nyhetsartikkel

Hvilken betydning har luftbåren smitte av coronaviruset?

Dagens kunnskap er at dråpesmitte og kontaktsmitte er de viktigste smittemåtene for COVID-19. Betydningen av luftbåren smitte med aerosoler synes å være liten, men endelig avklaring mangler.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Coronaviruset smitter hovedsakelig gjennom dråpe- og kontaktsmitte, mens luftbåren smitte - aerosoler - anses å være av mindre betydning1. Verdens Helseorganisasjon skriver at dagens kunnskap tilsier at coronaviruset primært smitter gjennom luftveisdråper og kontaktflater2. I en analyse av 75.465 COVID-19 tilfeller i Kina rapporteres det ikke om luftbåren smitte3.

Dråpesmitte skjer når en person er i nærkontakt innenfor 1 meter med noen som har luftveissymptomer som hoste og nysing og derfor er i risiko for å eksponere sine slimhinner i munn, nese og øyne for potensielle smittedråper. Kontaktsmitte skjer ved at virus befinner seg på kontaktflater i nærmiljøet rundt den infiserte personen, som andre tar på og ubevisst fører hendene opp til ansiktet i etterkant.

Selv om både Verdens Helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet er klare på at de primære smittemåtene er dråpesmitte og kontaktsmitte, så er vi enda i en fase der vi ikke fullt ut vet betydningen av luftbåren smitte, aerosolsmitte.

Luftbåren smitte er forskjellig fra dråpesmitte ved at mikrobene befinner seg i partikler mindre enn 5μm i diameter, kan holde seg i luften i lengre tid og kan overføres til andre over en distanse på mer enn 1 meter. Verdens Helseorganisasjon skriver at det pågår studier der formålet er å finne ut om luftprøver fra pasientrom kan inneholde aerosoler med virus.

Medscape har publisert en nyhetsartikkel om dette4 og viser til at en ekspertkomité har konkludert at det nye coronaviruset kan aerosoliseres gjennom å snakke eller ved utpust, men det er ikke klart om viruspartiklene er levedyktige og forekommer i tilstrekkelige doser som er nok til å forårsake infeksjon5. Ekspertene mener at på nåværende tidspunkt bør vi ha som utgangspunkt at alle tre smittemåtene er mulige, og vi bør beskytte oss mot alle tre. Samtidig understreker ekspertene at håndvask og bruk av personlig beskyttelsesutstyr er de beste forebyggende tiltakene.

En foreløpig utgave av en artikkel som enda ikke er fagfelle vurdert fra University of Nebraska6, har fått en del oppmerksomhet. I denne studien samlet forskerne luft- og overflateprøver fra 11 rom med pasienter med COVID-19 og fant viralt RNA i luften både inne i rommene og utenfor og på ventilasjonsrister.

I en oversiktsartikkel i JAMA7 anføres det at utåndingsluft, nys og hoste ikke bare består av store dråper som sprer seg over korte avstander, men at det er et spekter av dråpestørrelser og at levetiden til en dråpe kan variere fra mindre enn et sekund til minutter og at en slik sky med viruspartikler kan transporteres så langt som opptil 7-8 meter.

Vi har ikke det endelige svaret enda, men dagens kunnskap tilsier at dråpesmitte og kontaktsmitte er de viktigste smittemåtene for COVID-19. Pågående forskning vil forhåpentligvis kunne avklare betydningen av luftbåren smitte innen rimelig tid.

Kilder

Referanser

  1. Koronavirus - fakta, råd og tiltak. Fakta om viruset og sjukdommen (covid-19). Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 03.04.2020. www.fhi.no
  2. Scientific brief. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. WHO, published 29 March 2020. www.who.int
  3. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 16-24 February 2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020. www.who.int
  4. Ault A. Coronavirus Is Aerosolized Through Talking, Exhalation, New Report Says. Medscape Medical News, published April 04, 2020. www.medscape.com
  5. Rapid Expert Consultation on the Possibility of Bioaerosol Spread of SARS-CoV-2 for the COVID-19 Pandemic (April 1, 2020) www.nap.edu
  6. Santarpia JL, Rivera DN, Herrera V, et al. Transmission Potential of SARS-CoV-2 in Viral Shedding Observed at the University of Nebraska Medical Center. Preprints from medRxiv and bioRxiv. www.medrxiv.org
  7. Bourouiba L. Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions. Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19. JAMA Insights, March 26, 2020. jamanetwork.com