Nyhetsartikkel

Hvilken effekt har alkohol på atrieflimmer?

Atrieflimmer er en viktig årsak til hjerneslag. Hvilken innvirkning har alkohol på hyppighet og varighet av episoder med atrieflimmer?

Det er beregnet at mer enn 33 millioner mennesker på verdensbasis har atrieflimmer, en ledende årsak til hjerneslag1. En stor andel av befolkningen i vestlige land drikker alkohol regelmessig. Observasjonsstudier har vist et doseavhengig forhold mellom alkoholinntak og atrieflimmer, dilatasjon av venstre atrium, atriefibrose og residiv av arytmi etter ablasjon. Alkohol er dessuten forbundet med andre risikofaktorer for atrieflimmer som hypertensjon, fedme, obstruktiv søvnapné og dysfunksjon av venstre ventrikkel2. Det er imidlertid uklart om abstinens fra alkohol kan gi sekundær forebygging av atrieflimmer.

Den aktuelle studien er publisert i New England J of Medicine3, en multisenter, prospektiv, åpen, randomisert, kontrollert studie i Australia. Voksne som konsumerte 10 eller flere standard drinker (ca. 12 g alkohol) per uke, og som hadde paroksysmal eller persisterende atrieflimmer, ble randomisert til enten å avstå fra alkohol eller fortsette med sitt vanlige alkoholinntak. De to primære endepunktene var fravær av residiv av atrieflimmer og total atrieflimmer-belastning under en 6-måneders oppfølgingsperiode.

Totalt ble 140 pasienter randomisert, 85 prosent var menn og gjennomsnittsalder var 63 år. Pasientene i abstinensgruppen reduserte sitt alkoholforbruk fra 17 til 2 standarddrinker per uke, mens pasientene i kontrollgruppen reduserte alkoholinntaket fra 16 til 13 drinker per uke. Etter en 2-ukers innkjøringsperiode ("blanking period") residiverte atrieflimmer hos 37 av 70 pasienter (53 prosent) i abstinensgruppen og hos 51 av 70 pasienter (73 prosent) i kontrollgruppen. Abstinensgruppen hadde en lengre periode før residiv av atrieflimmer enn kontrollgruppen (hazard ratio 0.55, 95% KI 0.36-0.84). Også totalbelastningen med atrieflimmer i observasjonsperioden på 6 måneder var signifikant lavere enn i kontrollgruppen (0.5% vs 1.2%).

Forfatterne konkluderer at abstinens fra alkohol reduserte residiv av arytmi blant pasienter som drakk alkohol regelmessig.

Kilder

Referanser

  1. Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, et al. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: a Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation 2014;129:837-847. Circulation
  2. Voskoboinik A, Prabhu S, Ling LH, Kalman JM, Kistler PM. Alcohol and atrial fibrillation: a sobering review. J Am Coll Cardiol 2016;68:2567-2576. PubMed
  3. Voskoboinik A, Kalman JM, De Silva A, et al. Alcohol Abstinence in Drinkers with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2020; 382:20-28. doi:10.1056/NEJMoa1817591 DOI