Nyhetsartikkel

Hvilken effekt har CPAP på hjertekar hendelser og død?

CPAP brukes mot søvnapné og lindrer symptomene. Det hevdes også at CPAP reduserer risikoen for hjertekar sykdom, men er det tilfelle?

Søvnapné er forbundet med ugunstige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og økt risiko for hjertekarsykdom. Positivt luftveistrykk (PAP) gir symptomlindring når det leveres kontinuerlig (CPAP), men behandlingens effekt på hjerte, blodårer og død er uklar.

Formålet med den aktuelle studien var å sammenligne effekten av PAP versus kontrollbehandling (sham behandling) på forekomsten av kardiovaskulære hendelser og død hos pasienter med søvnapné1.

Metaanalysen inkluderte data fra 10 originalstudier med totalt 7266 pasienter.

Resultatene viste at bruk av PAP, sammenlignet med ingen behandling eller sham, ga ingen reduksjon i risikoen for kardiovaskulære komplikasjoner eller død for pasienter med søvnapné. Selv om PAP bedrer symptomene ved søvnapné, gir ikke disse funnene noen støtte til at PAP forebygger kardiovaskulære hendelser.

Kilder

Referanser

  1. Yu J, Zhou Z, McEvoy RD, et al. Association of positive airway pressure with cardiovascular events and death in adults with sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2017 Jul 11;318(2):156-166. . doi:10.1001/jama.2017.7967 DOI