Nyhetsartikkel

Hvilken stent er best ved hjerteinfarkt?

I en metaanalyse har forskerne sammenlignet effekt og sikkerhet av ulike stenter ved ST-segment elevasjons hjerteinfarkt (STEMI).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Frem til nå har det ikke blitt vist at én spesifikk medikament-frigjørende stent (drug-eluting stent) er bedre enn noen av de andre blant pasienter med ST-segment elevert hjerteinfarkt (STEMI) der pasienten gjennomgår en perkutan koronar intervensjon (PCI).

Målet med den aktuelle studien var å sammenligne sikkerhet og effekt av koronare arterielle stenter blant STEMI pasienter i en metaanalyse1.

Inkluderte studier var randomiserte, kontrollerte studier som sammenlignet ulike stenter hos STEMI pasienter som gjennomgikk PCI og hvor det forelå en observasjonstid på minst 12 måneder. Stent-typene som inngikk i studien var rene metall stenter (bare-metal stents, BMS) og paklitaksel-, sirolimus-, everolimus-, eller biolimus-frigjørende stenter. Det primære endepunktet var den samlede forekomsten av hjertedød, reinfarkt og behov for revaskularisering av den opprinnelige lesjonen.

Totalt inngikk 10.979 pasienter i metaanalysen. 77 prosent var menn og gjennomsnittsalderen var 61 år. Median oppfølgingstid var 3 år. De medikament-frigjørende stentene hadde signifikant lavere risiko for det primære endepunktet. Hazard ratio lå mellom 0.74 og 0.49 for de ulike stentene sammenlignet med rene metall stenter. Blant pasientene som fikk innsatt medikament-frigjørende stent, var det ingen signifikante forskjeller. Behandling med annengenerasjons medikament-frigjørende stenter ga signifikant lavere risiko for stent-tromboser sammenlignet med rene metall stenter (HR 0.61) og førstegenerasjons medikament-frigjørende stenter (HR 0.56).

Konklusjon: Blant STEMI-pasienter var medikament-frigjørende stenter klart bedre enn rene metall stenter. Det var ingen forskjell i langtids effekt og sikkerhet for de ulike medikament-frigjørende stentene. Andregenerasjons stenter var bedre enn førstegenerasjons medikament-frigjørende stenter.

Kilder

Referanser

  1. Chichareon P, Modolo R, Collet C, et al. Efficacy and Safety of Stents in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2019 Nov 26;74(21):2572-2584. pmid:31753202 PubMed