Nyhetsartikkel

Hvilket blodtrykk er den beste prediktoren for kardiovaskulære hendelser?

Kontorblodtrykk, hjemmeblodtrykk eller 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling - hvilken metode gir oss best informasjon om fremtidige hendelser?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nyere retningslinjer fokuserer på målinger andre steder enn på legekontoret i diagnostikken og behandlingen av hypertensjon. Ved å kombinere kontor- og hjemme-blodtrykk kan vi avdekke hvitfrakks hypertensjon, der blodtrykket er høyt på legekontoret men normalt utenfor kontoret. Vi kan også påvise maskert hypertensjon der blodtrykket er normalt på kontoret men høyt utenfor kontoret.

Formålet med den aktuelle studien var å finne ut hvilket blodtrykk (BT) som var den beste prediktoren for fremtidige hendelser og mortalitet1. Er det kontorblodtrykket? Er det 24-timers ambulatoriske trykket? Er det blodtrykket på dagtid eller på nattes tid?

Studien inkluderte 11.135 deltakere fra Europa, Asia og Sør-Amerika og pågikk fra 1988 til 2010. Median oppfølgingstid var 13.8 år. I løpet av observasjonsperioden døde 2836 (19 prosent) og 2049 opplevde en kardiovaskulær hendelse. Forskerne fant at høyere 24-timers og høyere natt-blodtrykk sammenlignet med andre BT-indekser, var signifikant forbundet med høyere risiko for død av alle årsaker ("all cause mortality") og samlede kardiovaskulære utfall (død, ikke-fatale koronare hendelser, hjertesvikt og hjerneslag). Det betyr ikke at kontorblodtrykket er uten verdi, men det forteller oss at blodtrykket endrer seg i løpet av døgnet og at vi behøver å være oppmerksom på det.

Hjertets oppgave er å pumpe blod. Jo større belastning på pumpen grunnet høyt trykk i arteriene, jo tidligere vil pumpen svikte. Hvis hjertet må utøve et høyere trykk, betyr det mindre når det skjer, hjertet vil uansett slites ut tidligere. På kontoret måler vi kun effekten av pumpen på dagtid. Vi vet ikke hva som skjer når pasienten går på arbeid eller er hjemme.

I en kommentar2 til studien skriver Peter Lin (direktør ved Canadian Heart Research Centre) at studien viser at vi ideelt sett bør måle ambulatorisk blodtrykk på alle våre pasienter for å kunne vurdere hvor mye arbeid hjertet deres utfører gjennom døgnet. Studien forteller oss også at vi bør være spesielt oppmerksomme på blodtrykket om natten. Høyt blodtrykk om natten synes å ha mer skadelige effekter. Antakelig fordi hjertet normalt "hviler" om natten, men hvis det må jobbe mot et høyt blodtrykk i hvileperioden, kan det forklare hvorfor pumpen svikter tidligere.

Hva bør konsekvensen av dette bli? Vi må selvfølgelig fortsette å måle blodtrykket på kontoret, men 24-timers målinger vil gi oss mer informasjon om arbeidsbelastningen på hjertet. Er tilgangen på 24-timers måleapparatur begrenset, kan vi eventuelt be pasientene om å måle blodtrykket selv av og til på kvelden

Kilder

Referanser

  1. Yang W-Y, Melgarejo JD, Thijs L, et al. Association of Office and Ambulatory Blood Pressure With Mortality and Cardiovascular Outcomes. JAMA. 2019;322(5):409-420 . doi:10.1001/jama.2019.9811 DOI
  2. Lin P. Which Blood Pressure Is the Best Predictor of Cardiovascular Events? Practice Update, August 15, 2019. www.practiceupdate.com