Nyhetsartikkel

Hvor effektiv er Pfizer-BioNTech vaksinen?

Israel er det landet som har kommet lengst i vaksineringen av befolkningen mot covid-19. Nå foreligger tall for effekten av vaksinen etter at 72 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

De aller fleste som har blitt vaksinert mot covid-19 i Norge, har fått Pfizer-BioNTech vaksinen. Vi vet at denne vaksinen er effektiv i kontrollerte studier, men hvor effektiv er vaksinen i den virkelige verden utenom de randomiserte, kontrollerte studiene. Det kan en observasjonsstudie fra Israel gi oss svar på. Israel er det landet i verden som har kommet lengst i vaksineringen av sin befolkning, de over 16 år, og er det første landet som rapporterer nasjonale data på effekten av Pfizer-BioNTech vaksinen. Studien er publisert i The Lancet1 og i en kommentarartikkel i BMJ2.

Studien baserer seg på data fra perioden 24 januar til 3 april 2021. Den gjennomsnittlige oppfølgingstiden for de som hadde mottatt to doser, var 48 dager. Per 3. april hadde 72 prosent av de over 16 år (4 714 932) og 90 prosent av de over 65 år (1 015 620) mottatt to doser av vaksinen. I den perioden studien pågikk, hadde Israel 232 268 bekreftede covid-19 infeksjoner, 7694 sykehusinnleggelser og 1113 dødsfall. To tredjedeler av infeksjonene forekom blant personer over 16 år og 94,5 prosent var med den britiske varianten (B.1.1.7).

La oss starte med effekten av én dose. Den ga 58 prosent beskyttelse mot infeksjon, 76 prosent mot sykehusinnleggelse og 77 prosent mot død. 

Syv dager etter den andre dosen ga Pfizer-BioNTech vaksinen en samlet beskyttelse mot covid-19 infeksjon på 95.3 prosent (95% KI 94.9-95.7), 97.2 prosent beskyttelse mot sykehusinnleggelse (96.8-97.5), 97.5 prosent beskyttelse mot alvorlig og kritisk sykdom (97.1-97.8) og 96.7 prosent beskyttelse mot død (96.0-97.2).

14 dager etter den andre dosen var de tilsvarende tallene 96.5 prosent (total beskyttelse), 98.0 prosent (sykehusinnleggelse), 98.4 prosent (kritisk sykdom) og 98.1 prosent (død). Det var små forskjeller for de ulike aldersgruppene. 

Tallene demonstrerer nødvendigheten av to doser. Det foreligger ikke opplysninger om varigheten av beskyttelse av én dose sammenlignet med to doser.

Antallet daglige infeksjoner i Israel gikk stadig nedover ettersom et økende antall personer ble vaksinert. Nedgangen var størst og raskest blant de over 65 år, noe som reflekterer at disse var de første som ble vaksinerte. Funnene fra Israel indikerer ifølge forfatterne at vaksinedekningen var den primære driveren for reduksjonen av covid-19 infeksjoner i Israel og ikke lockdown.

Kilder

Referanser

  1. Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospital admissions, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. Lancet2021; doi:10.1016/S0140-6736(21)00947-8. DOI
  2. Iacobucci G. Covid-19: Two doses of Pfizer vaccine are “highly effective” against infection, hospital admission, and death, study finds. BMJ 2021;373:n1164. (Published 06 May 2021). Doi: 10.1136/bmj.n1164 DOI