Nyhetsartikkel

Hvor farlig er overvekt?

Overvekt øker risikoen for hjertekarsykdom, men hvor mye? I denne studien har man fulgt 1.8 millioner mennesker over en tidsperiode på i gjennomsnitt 13,5 år.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Vi opplever i dag en global epidemi av overvekt og fedme. Samtidig er koronar hjertesykdom og hjerneslag de hyppigste dødsårsakene over hele verden. Overvekt er assosiert med insulinresistens og økt forekomst av diabetes, og av metabolsk syndrom med forhøyet blodtrykk og økte blodlipider. Når den fulle effekten av overvektepidemien melder seg, kan vi forvente en ytterligere økning av hjerte-kardødsfall.

I den aktuelle studien analyserer man hvor stor andel av den økte risikoen for hjerte-kar sykdom som skyldes overvekten i seg selv, og hvor mye skyldes de metabolske mediatorene: høyt blodtrykk, høyt kolesterol og forhøyet blodsukker1.

Materiale og metode

Studien er en analyse av 97 prospektive kohortstudier med til sammen 1,8 millioner deltakere som ble fulgt i 2,7 til 57 år (gjennomsnitt 13,5 år) . Samlet ble det registrert 57.161 tilfeller med koronar hjertesykdom og 31.093 tilfeller med hjerneslag. Forusetning for inklusjon av studiene var at pasientene hadde KMI > 20 kg/m², og at blodtrykk, kolesterol og blodsukker var registrert i hele forløpet. De primære endepunktene var første opptreden av koronar hjertesykdom eller hjerneslag.

Resultater

For hver 5 kg/m² økning av KMI over normalvekt (KMI 20-25) var HR (hazard ratio) 1,27 for koronar hjertesykdom, og 1,18 for hjerneslag. Det vil si 27% økt risiko for koronar sykdom og 18% økt risiko for hjerneslag. Ved å justere for blodtrykk, glukose/diabetes og kolesterol ble HR for koronar sykdom 1,15 (95% KI 1,12-1,18), og for slag 1,04 (95% KI 1,01-1,08). Det vil si statistisk signifikant økt risiko på henholdsvis 15% og 4% for hver 5 kg/ m² økning av KMI. Den sterkeste enkeltfaktoren var hypertensjon, som alene førte til at den økte risikoen for koronar sykdom ble redusert fra 27% til 19%, og for hjerneslag fra 18% til 6%. Effekten av høyt blodtrykk var større enn effekten av glukose og kolesterol samlet.

Diskusjon

Studien bekrefter at risiko for koronar sykdom og hjerneslag øker med økende KMI. Ved å korrigere for de modifiserbare faktorene blodtrykk, kolesterol og glukose kan man halvere risiko for koronarsykdom og nærmest eliminere den økte risikoen for slag blant overvektige (KMI 25-30). Hos pasienter med fedme (KMI>30) gjenstår fortsatt en betydelig økt risiko etter korreksjon for risikofaktorer. Det kan ligge skjulte feilkilder i slike materialer, blant annet mangler data for kost og mosjon. Men inntil ny forskning måtte si noe annet, må vi leve med kunnskapen om at overvekt og fedme innebærer økt hjerte-kar risiko, selv om de kjente metabolske faktorene fjernes.

Kilder

Referanser

  1. The Global Burden of Metabolic Risk Factors for Chronic Diseases Collaboration. Metabolic mediators of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart disease and stroke: a pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1,8 million participants. Lancet 2014; 383: 970-83.