Nyhetsartikkel

Hvor god er "magefølelsen" ved mistanke om kreftsykdom?

Allmennlegen møter ofte pasienter med uklare symptomer og tegn der kreftsykdom kan foreligge og der "magefølelsen" er viktig for om pasienten skal utredes videre eller ikke.

I England er det beregnet at livstidsrisikoen for å utvikle kreftsykdom er cirka 50 prosent1. En allmennlege i England med 2000 pasienter har rundt 70 pasienter med kreftsykdom, og dette antallet er antatt å fordobles innen 20401. Et fåtall krefttilfeller blir oppdaget gjennom screening. Hele 85 prosent diagnostiseres ut fra symptomer2. Slike symptomer utgjør et vidt spekter. Det er en utfordring for allmennlegen å vurdere slike symptomer og tegn når en samtidig vet at prevalens av kreft er lav. Når skal en henvise en pasient videre når en mistenker en kreftdiagnose3?

I en studie fra England publisert i BMJ Open4 var formålet å se på eksisterende dokumentasjon på hvor god "magefølelsen" er når allmennlegen møter en voksen pasient, sammenholdt med utfallet av en multidisiplinær, sykehusbasert utredning.

Tverrsnittsstudier, kohortstudier og randomiserte, kontrollerte studier ble vurdert som mulige å inkludere i studiematerialet.

Av 1286 potensielt, relevante studier, møtte bare fire inklusjonskriteriene. Metaanalysen viste at "magefølelsen" hadde en sensitivitet på 40 prosent og spesifisitet på 85 prosent.

Forfatterne konkluderer at "magefølelse" for kreft hos symptomatiske voksne pasienter i allmennpraksis har en relativt lav sensitivitet og høy spesifisitet. Tilrådningen fra NICE i England (National Institute for Health and Care Excellence) er at når prevalensen av kreft i den symptomatiske befolkningen i allmennpraksis overstiger 1,15 prosent, noe som innebærer en 3 prosent positiv prediktiv verditerskel for handling, anbefales henvisning til spesialist og videre undersøkelser5. Derfor mener forfatterne at funnene støtter fortsatt og utvidet bruk av magefølelsen ved usikkerhet om henvisning.

Kilder

Referanser

  1. Rubin G, Berendsen A, Crawford SM, et al. The expanding role of primary care in cancer control. The Lancet Oncology 2015;16:1231–72. doi:10.1016/S1470-2045(15)00205-3 DOI
  2. Emery JD, Shaw K, Williams B, et al. The role of primary care in early detection and follow-up of cancer. Nat Rev Clin Oncol 2014;11:38–48. doi:10.1038/nrclinonc.2013.212 DOI
  3. Hjertholm P, Moth G, Ingeman ML, et al. Predictive values of Gps’ suspicion of serious disease: a population-based follow-up study. Br J Gen Pract 2014;64:e346–53. doi:10.3399/bjgp14X680125 DOI
  4. Yao M, Kaneko M, Watson J, Irving G. Gut feeling for the diagnosis of cancer in general practice: a diagnostic accuracy review. BMJ Open. 2023;13(8):e068549. Published 2023 Aug 11. doi:10.1136/bmjopen-2022-068549 DOI
  5. Suspected cancer: recognition and referral. NICE guideline. NG12 Published, 23 June 2015. www.nice.org.uk