Nyhetsartikkel

Hvor godt beskytter vaksinene?

Ingen av vaksinene mot covid-19 gir 100 prosent beskyttelse. Men hvor effektive er vaksinene utenom studiene, i det virkelige liv? Data fra CDC gir oss oppmuntrende tall.

Mer enn 75 millioner mennesker har blitt fullvaksinert mot covid-19 i USA frem til 14. april ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC)1. Blant disse har ca. 5800 mennesker likevel utviklet covid-19 infeksjon. Det er som forventet.

CDC's oversikt baserer seg på de tre vaksinene som frem til nå har vært brukt i USA: Pfizer/BioNTech, Moderna og Johnson % Johnson.

Covid-19 vaksinene er effektive og nødvendige for å få pandemien under kontroll. Imidlertid er ingen av vaksinene 100 prosent effektive i å forebygge infeksjon. Fortsatt vil en mindre andel av mennesker som er fullvaksinerte, kunne bli syke, hospitaliserte og endog dø. Asymptomatiske tilfeller vil også forekomme. Det finnes noe dokumentasjon på at vaksinering gjør sykdommen mindre alvorlig.

  • Pfizer/BioNTech's vaksine var 95 prosent effektiv i å forebygge symptomatisk sykdom i kliniske studier og tidligere denne måneden fortalte selskapene at data fra det virkelige liv i USA viste at vaksinen var 91 prosent effektiv mot sykdom over en periode på 6 måneder. I USA er det gitt 112 millioner av denne vaksinen.
  • Moderna's vaksine var 94 prosent effektiv mot symptomatisk sykdom i studiene og 90 prosent effektive i det virkelig liv utenom studiene. I USA er det gitt 94 millioner av denne vaksinen.
  • Johnson & Johnson's vaksine ga samlet 66 prosent beskyttelse i studier utført i flere land. I USA ga J & J vaksinen 72 prosent beskyttelse mot symptomatisk sykdom og 86 prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom2. I USA er det gitt 8 millioner av denne vaksinen.

Ifølge CDC måtte 7 prosent av de fullvaksinerte, 396 personer, som utviklet covid-19, hospitaliseres, og det er rapportert 74 døde. Covid-19 infeksjon blant vaksinerte forekom i alle aldersgrupper blant vaksinerte. 45 prosent av infeksjonene var blant personer over 60 år. 65 prosent forekom hos kvinner og 29 prosent var asymptomatiske. CDC jobber med å avdekke om de vaksinerte som utvikler covid-19, har noen bestemte karakteristika.

Sannsynligheten for at disse sjeldne infeksjonene oppstår, avhenger av hvor mye virus som sirkulerer i samfunnet. Det er poenget med flokkimmunitet. Når mange nok er vaksinerte, vil viruset ha mye lavere sannsynlighet for å spre seg fordi de fleste som utsettes for viruset, er beskyttet av vaksinen og fører ikke viruset videre.

I en kommentar angir CDC at de rapporterte tilfellene er en underestimering av de faktiske tallene fordi overvåkningssystemet ikke er perfekt. Tallene gir likevel en god pekepinn på effekten av vaksinene i det virkelige liv.

CDC anbefaler at fullvaksinerte mennesker fortsetter med smittebeskyttende tiltak for å beskytte seg selv og andre ved å bruke ansiktsmaske, holde sosial avstand, unngå større ansamlinger av mennesker, unngå dårlig ventilerte rom og vaske hendene ofte.

Hva er tallene for de andre vaksinene?

  • AstraZeneca vaksinen er funnet å være 76 prosent effektiv til å redusere risikoen for symptomatisk sykdom 15 dager etter å ha mottatt to doser og 100 prosent mot alvorlig sykdom2.
  • Novavax er funnet å gi 96 prosent beskyttelse mot mild og moderat sykdom, og 100 prosent mot alvorlig sykdom av den opprinnelige varianten av covid-192.

Til sammenligning: Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at cirka 60 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot influensasykdom.

Kilder

Referanser

  1. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 Breakthrough Case Investigations and Reporting. Published April 16, 2021. www.cdc.gov
  2. Katella K. Comparing the COVID-19 Vaccines: How Are They Different? Yale Medicine, April 13, 2021. www.yalemedicine.org