Nyhetsartikkel

Hvor godt svarer kunstig intelligens på pasientspørsmål?

Kan en kunstig intelligens (KI) chatbot assistent avlaste legene i den elektroniske dialogen med pasientene? En studie fra USA har sett på dette.

Covid-19 pandemien påskyndet bruken av virtuell helsetjeneste1, noe som resulterte i flere elektroniske beskjeder fra pasienter og økt tid for legene til å besvare meldingene2. Studier viser at denne merbelastningen førte til flere burnout-symptomer blant legene3-4 og økt risiko for at meldinger ble ubesvarte eller førte til ufullstendige responser.

Noen av forespørslene fra pasientene dreier seg om medisinske råd, noe som er mer krevende å svare på enn time- og reseptbestillinger. Tiltak for å redusere disse meldingsbyrdene inkluderer å begrense varsler, kreve fakturering for svar eller delegere svar til mindre utdannet støttepersonell5. Dessverre kan disse strategiene begrense tilgangen til helsetjenester av høy kvalitet.

Formålet med den aktuelle tverrsnittsstudien publisert i JAMA Internal Medicine6 var å undersøke om en kunstig intelligens (KI) chatbot assistent kunne gi korrekte og empatiske svar på pasientspørsmål.

Forfatterne hentet ut 195 tilfeldige spørsmål fra et sosialt nettforum for publikum der en lege svarte på medisinske spørsmål. Chatbotsvar ble generert ved å skrive inn det opprinnelige spørsmålet i en ny sesjon. Det opprinnelige spørsmålet sammen med anonymiserte og tilfeldig ordnede lege- og chatbot-svar ble evaluert av et legeteam - som dermed var blindet fra å vite hvem som hadde skrevet de ulike svarene. De som evaluerte svarene, anga hvilket av de to svarene som var best.

Av de 195 spørsmålene og svarene foretrakk evaluatorene chatbotsvarene fremfor legesvarene i 78 prosent av tilfellene av totalt 585 evalueringer. Legesvarene var signifikant kortere, og chatbot svarene ble vurdert å ha signifikant høyere kvalitet enn legesvarene. Andelen svar som ble skåret med god eller svært god kvalitet var høyere for chatbot (78 prosent) enn for legene (22 prosent). Chatbot svarene ble også bedømt som signifikant mer empatiske enn legesvarene.

Forfatterne oppsummerer at i denne tverrsnittsstudien genererte en chatbot høy kvalitet og empatiske svar på pasientspørsmål stilt i et nettforum. Ytterligere utforskning av denne teknologien er berettiget i kliniske omgivelser, for eksempel bruk av chatbot til å utarbeide svar som leger deretter kan redigere. Randomiserte studier kan vurdere ytterligere om bruk av KI-assistenter kan forbedre svarene, redusere utbrenthet hos klinikere og forbedre pasientresultatene.

Kilder

Referanser

  1. Zulman DM, Verghese A. Virtual care, telemedicine visits, and real connection in the era of COVID-19: unforeseen opportunity in the face of adversity. JAMA. 2021;325(5):437-438. doi:10.1001/jama.2020.27304 DOI
  2. Holmgren AJ, Downing NL, Tang M, Sharp C, Longhurst C, Huckman RS. Assessing the impact of the COVID-19 pandemic on clinician ambulatory electronic health record use. J Am Med Inform Assoc. 2022;29(3):453-460. doi:10.1093/jamia/ocab268 DOI
  3. Tai-Seale M, Dillon EC, Yang Y, et al. Physicians’ well-being linked to in-basket messages generated by algorithms in electronic health records. Health Aff (Millwood). 2019;38(7):1073-1078. doi:10.1377/hlthaff.2018.05509 DOI
  4. Shanafelt TD, West CP, Dyrbye LN, et al Changes in burnout and satisfaction with work-life integration in physicians during the first 2 years of the COVID-19 pandemic. Mayo Clin Proc. 2022;97(12):2248-2258. doi:10.1016/j.mayocp.2022.09.002 DOI
  5. Sinsky CA, Shanafelt TD, Ripp JA. The electronic health record inbox: recommendations for relief. J Gen Intern Med. 2022;37(15):4002-4003. doi:10.1007/s11606-022-07766-0 DOI
  6. Ayers JW, Poliak A, Dredze M, et al. Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot Responses to Patient Questions Posted to a Public Social Media Forum. JAMA Intern Med. Published online April 28, 2023. doi:10.1001/jamainternmed.2023.1838 DOI