Nyhetsartikkel

Hvor lenge beskytter antistoffene oss mot SARS-CoV-2?

En befolkningsstudie fra Wuhan i Kina har fulgt et utvalg av innbyggerne med antistoffmålinger fra april til desember 2020. Hvor mange utviklet beskyttende antistoffer?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Wuhan i Kina var episenteret for utbruddet av covid-19 pandemien. En drastisk nedstengning som varte fra 23. januar til 8. april gjorde at man fikk kontroll over infeksjonen i Wuhan. Formålet med den aktuelle studien1 var å fastslå seroprevalens av anti-SARS-CoV-2 antistoffer i befolkningen. Hvor mange ble infiserte og hvor mange kan anses som immune?

Denne studien angis å være den første, generelle, longitudinelle befolkningsstudien av covid-19 og involverte 9000 randomiserte utvalgte innbyggerne fra 4600 husholdninger i Wuhan. Blodprøver for immunologisk testing ble tatt medio april 2020 og ved kontroller i juni og oktober-desember 2020.

Forskerne fant en seroprevalens på 6.92 prosent i denne befolkningsgruppen og over 80 prosent av de antistoff-positive individene var asymptomatiske. Nøytraliserende antistoffer ble funnet hos ca. 40 prosent av de antistoff-positive individene. Antistoff-titrene til de asymptomatiske individene var lavere enn blant de som hadde hatt symptomatisk sykdom. Andelen deltakere som var positive for IgG og nøytraliserende antistoffer, og titrene til de nøytraliserende antistoffene, ble ikke signifikant redusert over perioden fra midten av april til oktober-desember 2020.

I denne tverrsnittsstudien i Wuhan utviklet 6.92 prosent av innbyggerne antistoffer mot SARS-CoV-2. Bare 40 prosent av disse utviklet nøytraliserende antistoffer.

Dataene tyder på at de fleste innbyggerne forble mottakelige for SARS-CoV-2 infeksjoner etter den første infeksjonsbølgen i Wuhan. Funnene viser at vaksinasjon er nødvendig for å oppnå flokkimmunitet. Den høye andelen av asymptomatiske infeksjoner forteller at de fleste individene hadde mild sykdom og at symptomene var for milde til at de søkte medisinsk hjelp.

Kilder

Referanser

  1. He Z, Ren L, Yang J, et al. Seroprevalence and humoral immune durability of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Wuhan, China: a longitudinal, population-level, cross-sectional study. The Lancet, published March 20, 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00238-5