Nyhetsartikkel

Hvor lenge holder en kneprotese?

Innsetting av kneprotese er den foretrukne behandlingen av uttalt kneleddsartrose, men hvor lenge holder protesen?

Innsetting av kneprotese er hovedbehandlingen av kneleddsartrose, en effektiv behandling. Utfordringen er at en slik protese ikke varer evig. I en internasjonal studie var målet å finne ut hvor lenge en kneprotese varer1.

En systematisk studie og metaanalyse ble gjennomført. Artikler som rapporterte 15 års eller lengre observasjonstid ble inkludert. 30 studier ble med i oppsummeringen: 6490 inngrep der det hadde blitt innsatt totalprotese (TKR) og 742 operasjoner med innsatt unikondylær protese (UKR). Estimert 25 års holdbarhet av UKR-protesen ble funnet å være 70 prosent (95% KI 68-72) og for TKR-protesen var den 82 prosent (95% KI 81-83).

Konklusjon: 82 prosent av TKR-protesene varte minst 25 år og 70% av UKR-protesene varte i minst 25 år.

Kilder

Referanser

  1. Evans JT, Walker RW, Evans JP, et al. How long does a knee replacement last? A systematic review and meta-analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of follow-up. The Lancet. VOLUME 393, ISSUE 10172, P655-663, FEBRUARY 16, 2019 . doi:10.1016/S0140-6736(18)32531-5 DOI