Nyhetsartikkel

Hvor mange skritt behøves?

Mange av oss måler antall skritt vi går per dag. 10.000 skritt synes å være målet, men hvor universelt er det?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Så lite som 4000 skritt per dag kan redusere dødeligheten av alle årsaker blant eldre kvinner, viser en studie publisert i JAMA Internal Medicine1. Risikoen for død falt med økende antall skritt per dag, men gevinsten økte ikke lenger når man kom til 7500 skritt.

Dette er den første studien som evaluerer sammenhengen mellom skritt intensitet og langtids helseutfall. Forskerne fant at intensiteten i gåingen ikke syntes å ha noen innvirkning på dødeligheten. Forfatterne anfører at funnene er en oppmuntring til de som fører et stillesittende liv der 10.000 skritt per dag er et uoppnåelig mål.

Det er en utbredt oppfatning at 10.000 skritt per dag bedrer helsen. Mange software programmer til utstyr som måler skritt, som klokker og smarttelefoner, bruker 10.000 skritt som referansemål. Det er imidlertid lite forskning som støtter det tallet.

Norske helsemyndigheter gir ikke anbefalinger om antall skritt, men anbefaler for voksne og eldre 150 min per uke med fysisk aktivitet med moderat intensitet, som rask gange. Alternativt 75 minutter med høy intensitet per uke. Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.

Idéen om å telle antall skritt er imidlertid en praktisk måte å måle aktiviteten på, særlig fordi det finnes så mange apparater/apper som måler antall skritt.

I den aktuelle observasjonsstudien i USA deltok 16.741 kvinner med gjennomsnittsalder på 72 år. I perioden 2011 til 2015 målte de antall skritt de gikk per dag. I gjennomsnitt gikk de 5499 skritt daglig. I løpet av den 4,3 år lange observasjonsperioden døde 504 kvinner.

Etter å ha justert for blant annet alder, røykestatus, alkoholbruk, generell helse og 10 faktorer relatert til risiko for kreft eller kardiovaskulær sykdom, fant forskerne at risikoen for død av enhver årsak signifikant avtok med antall skritt vedkommende gikk per dag.

Sammenlignet med kvinner som gikk færrest skritt per dag (median 2718), hadde kvinner som tok 4363 skritt (median) per dag 41 prosent redusert dødelighet (hazard ratio 0.59, 95% KI 0.47-0.75). Risikoen falt til 46 prosent blant kvinner som gikk 5905 (median) skritt per dag (HR 0.54, 95% KI 0.41-0.72) og ytterligere til 58 prosent blant dem som gikk flest skritt per dag (median 8442, HR 0.42, 95% KI 0.30-0.60). Dødelighetsrisikoen falt med 15 prosent for hver ekstra 1000 skritt per dag, men denne gevinsten økte ikke blant dem som gikk mer enn 7500 skritt daglig.

Analysene av skritt intensiteten viste at intensiteten i gåingen hadde liten effekt på dødeligheten. Antall skritt synes å være viktigere enn intensiteten i gåingen.

Generaliserbarheten av funnene har sine begrensninger. Deltakerne var i dominerende grad hvite og hadde høy sosioøkonomisk status. Det var kun kvinner, og kvinnene i denne studien kan ha vært mer aktive enn andre kvinner i det amerikanske samfunnet.

Kilder

Referanser

  1. Lee I-M, Shiroma EJ, Kamada M, et al. Association of Step Volume and Intensity With All-Cause Mortality in Older Women. JAMA Intern Med. Published online May 29, 2019 . jamanetwork.com