Nyhetsartikkel

Hvor mye SARS-CoV-2 virus er det i øvre luftveier hos infiserte pasienter?

Hvor lenge smitter SARS-CoV-2? Kinesiske forskere fortsetter å informere oss med nyttig forskning.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I et brev til redaktøren av N Engl J Med rapporterer kinesiske forskere om en studie av 18 pasienter der man monitorerte virusmengden (viral load) i prøver tatt fra øvre luftveier gjennom hele sykdomsforløpet1. Totalt ble det tatt 72 prøver fra nesen og 72 prøver fra halsen. Det ble tatt fra 1 til 9 etterfølgende prøver av hver pasient. 

Av 14 pasienter hadde 13 funn av pneumoni på CT. 3 av pasientene trengte intensivbehandling, mens de øvrige hadde milde til moderate symptomer. Noen pasienter hadde sekundære infeksjoner. 1 av pasientene var asymptomatisk gjennom hele forløpet.

Forskerne fant at like etter symptomdebut var virusmengden høyere i nesen enn i halsen til pasientene. De konkluderte at mønsteret for virusutskillelsen lignet mer på det for influensa2 enn for SARS-CoV3. De fant også virusutskillelse hos den asymptomatiske pasienten, noe som tyder på at pasienter uten symptomer eller med minimale symptomer potensielt kan smitte.

Studien demonstrer også variabiliteten i varigheten av virusutskillelsen. De sykeste pasientene hadde den høyeste virusutskillelsen, og virus kunne fortsatt påvises frem til dag 12 etter symptomstart. Noen av de sekundære tilfellene, som ble smittet av en nærkontakt, hadde meget høye virustiter allerede fra dag 1 med symptomer. Det betyr at SARS-CoV-2 viruset kan ha høye virustiter allerede de første dagene, og at viruset fortsatt kan være tilstede ved dag 12. Med andre ord, pasientene kan være infeksiøse over en lang periode. Virusutskillelsen hos den asymptomatiske pasienten var lik den hos de symptomatiske pasientene.

Funnene kan forklare hvorfor viruset kan smitte så lett selv før pasientene har særlige symptomer, virusmengden er allerede på dette tidspunktet høy - noe som også er vist av andre4. Hvilket understreker betydningen av å råde folk til å holde avstand. Infiserte personer behøver ikke å se syke ut, og er du nær dem, så kan du fange opp viruset. Men også ved slutten av sykdomsforløpet, når pasienten føler seg frisk, kan vedkommende fortsatt skille ut virus.

Lærdommen er at viruset kan spre seg før pasienten ser syk ut, og det kan fortsette å spre seg flere dager etter at pasienten føler seg bedre. Det betyr at pasienter som er blitt friske, bør fortsatt praktisere fysisk avstand, bruke ansiktsmaske og god håndhygiene for en periode etter at de vender tilbake til arbeidslivet og det sosiale livet.

Folkehelseinstituttet har bestemt at de som får påvist covid-19, må isoleres. De som bor sammen med den syke skal være i karantene så lenge den syke er i isolasjon, og minimum 14 dager etter at karantenen startet. Isoleringen skal vare til 7 dager etter vedkommende er helt frisk.

Kilder

Referanser

  1. Zou L, Ruan F, Huang M, et al. Correspondence. SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients. N Engl J Med 2020; 382:1177-1179. March 19, 2020 . www.nejm.org
  2. Tsang TK, Cowling BJ, Fang VJ, et al. Influenza A virus shedding and infectivity in households. J Infect Dis 2015;212:1420-1428. PubMed
  3. Peiris JSM, Chu CM, Cheng VCC, et al. Clinical progression and viral load in a community outbreak of coronavirus-associated SARS pneumonia: a prospective study. Lancet 2003;361:1767-1772. PubMed
  4. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, et al. Transmission of 2019-nCoV infection from an asymptomatic contact in Germany. N Engl J Med 2020;382:970-971. New England Journal of Medicine