Nyhetsartikkel

Hvor trygge og effektive er booster-vaksinene?

Britiske forskere har sammenlignet effekten av syv ulike vaksiner gitt som boosterdose hos de som først ble vaksinert med enten AstraZeneca eller Pfizer-BioNTech.

De godkjente vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig covid-19 sykdom og død, men beskyttelsen avtar over tid1. Derfor har myndigheter i flere land, deriblant Norge, bestemt at de mest sårbare personene i befolkningen - og etter hvert større deler av befolkningen - skal tilbys en tredje boosterdose med vaksinen. Men hvor godt virker boosterdosen og har det noen betydning hvilken vaksine som ble gitt i dose 1 og 2, og hvilken vaksine som ble gitt som boosterdose?

I en studie fra Storbritannia, publisert i The Lancet, var formålet å sammenligne sikkerhet og immuneffekt av ulike covid-19 vaksiner gitt som tredje (booster) dose. Befolkningen som deltok, hadde fått enten AstraZeneca eller Pfizer-BioNTech som dose 1 og 2. Studien var en multisenter, randomisert, kontrollert fase 2 studie og foregikk i juni 2021 - da deltavarianten begynte å dominere. Deltakerne var eldre enn 30 år og boosterdosen skulle være gitt minst 70 dager etter dose 2, og ingen av deltakerne skulle ha hatt covid-19 infeksjon.

Syv ulike vaksiner inngikk i studien: AstraZeneca, Curevac, Johnson & Johnson (Janssen), Moderna, Novavax, Pfizer, og Valneva, mens en meningokokk konjugat vaksine ble brukt som kontroll. 2878 friske personer inngikk i studien og deltakerne ble delt inn i totalt 13 eksperimentelle og kontroll grupper - syv vaksiner pluss tre gitt i halv dose og tre kontrollgrupper.

Resultatene viste at Moderna ga den sterkeste antistoffresponsen og en halv dose med Valneva ga den laveste responsen. Blant de som hadde fått to doser med AstraZeneca, var antistoffnivået etter Moderna boosterdosen 32 ganger høyere enn i kontrollgruppen sammenlignet med 2 ganger høyere for halv dose med Valneva.

Blant de som hadde fått to doser med Pfizer-BioNTech, økte boosterdosen med Moderna antistoffnivået med en faktor på 11,5 høyere enn kontrollgruppene, mens den halve dose med Valneva kun økte nivået med 1,3.

Også T-celle responsen var signifikant.

Resultatene var de samme for personer i aldersgruppen 30-69 år og hos de over 70 år.

Forfatterne konkluderer at alle vaksinene ga en økning i antistoffmengden både hos de som fikk 1. og 2. dose med AstraZeneca, og de som fikk Pfizer-BioNTech. Alvorlige bivirkninger var uvanlige, og det var ingen forskjell mellom de ulike vaksinene. Det var imidlertid vesentlige forskjeller i humorale og cellulære responser, noe som vil ha betydning for valg av boostervaksiner.

Studien gir naturlig nok ingen svar på effekten av boosterdosen ved infeksjon med omikron varianten.

Kilder

Referanser

  1. Munro APS, Janani L, Cornelius V, et al. Safety and immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial published online ahead of print, 2021 Dec 2. Lancet. 2021;S0140-6736(21)02717-3. doi:10.1016/S0140-6736(21)02717-3 DOI